Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Księgarnia Kultury Fizycznej - Katowice, ul. Mikołowska 72A

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – mail: iod@awf.katowice.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uwzględnienia Pani/Pana w procesie założenia konta klienta lub złożenia i realizacji zamówienia, w przypadku braku rejestracji konta klienta

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia oraz podmioty zewnętrzne w przypadkach przewidzianych przepisami prawa (np. policja/prokuratura/sądy)

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.

7) może Pani/Pan w dowolnym momencie cofnąć zgodę bez podania przyczyny. W celu złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wystarczy, że Pani/Pan wyśle na e-mail: iod@awf.katowice.pl. informację o cofnięciu zgody, podając jednocześnie swoje imię i nazwisko.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Prawa te może Pani/Pan realizować poprzez przesłanie na e- mail: iod@awf.katowice.pl. informacji o sprostowaniu/ usunięciu/ograniczeniu/przeniesieniu.

9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia/ założenia konta klienta