1. Administratorem danych osobowych, przekazanych dobrowolnie przez Klientów w ramach rejestracji/ złożenia zamówienia na książkę w formie papierowej oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Zasadach i warunkach użytkowania jest Śląska Księgarnia Kultury Fizycznej z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 72A.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie. 

3. Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi zgłaszany jest Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (mail: iod@awf.katowice.pl)

4. Dane osobowe przekazane Administratorowi podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podane danych w procesie rejestracji uniemożliwi rejestrację i założenie Konta klienta oraz uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta klienta.

5. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania. 

6. Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędna dla wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

7. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

8. Administrator nie przekazuje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub z wnioskiem taki zwróci się do Administratora sąd/prokuratura/policja lub inny uprawniony organ.

9. Administrator za wyraźną zgodą Klienta może przekazać dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży firmie….z siedzibą w …., jeżeli Klient dokonał wyboru płatności poprzez system płatności (Dotpay) 

10. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia współpracującym z Administratorem firmom i serwisom internetowym zbiorczych , ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienie takie dotyczą oglądalności sklepu i nie zawierają danych osobowych. 

11. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze sklepu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

12. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie identyfikują Klientów.

13. Administrator stosuje powyższy mechanizm „cookies” w celu:

a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów

b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty

c) statystycznym

14. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies”w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.  

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.