Plany wydawnicze

Plan wydawniczy 2016

Autor/Redaktor: Imię i nazwisko

Tytuł publikacji

1 Janusz Iskra, Adam Zając, Marzena Paruzel Advanced training in the sprint runs. Polish conception 
2 Grzegorz Juras Current research in motor control V
3 Władysław Mynarski  Trening zdrowotny – teoria, metodyka i praktyka
4 Władysław Mynarski  Propedeutyka Aktywności Fizycznej
5 Alicja Stachura Współczesne tendencje w sporcie pływackim
6 Janusz Szopa materiały pokonferencyjne z I i II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Joga w kontekstach kulturowych
7 Ewelina Smol  Zmiany stężenia angipodobnych białek we krwi młodych mężczyzn pod wpływem różnych typów wysiłków fizycznych i modyfikacji żywieniowch 
8 Ewelina Smol, Katarzyna Nierwińska Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii człowieka dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego
9 Piotr Halemba Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w sporcie, turystyce i ochronie zdrowia – Tom 2; Praktyczne aspekty pozyskiwania i rozliczania dotacji
10. Ryszard Grzywocz, Ronald Mehlich, Marzena Paruzel-Dyja, Bartłomiej Szade, Krzysztof Wilusz Fitness Boot Camp – atlas ćwiczeń dla każdego
11. Artur Fredyk  Dance and art related to science and pratice
12. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, Piotr Halemba  Problemy potencjału społecznego organizacji turystycznych i sportowych w spektrum wielowymiarowych aspektów zarządzania (tom II)
13. red. Adam Zając Journal of Human Kinetics 
14. Bożena Kowalik, Artur Fredyk Podstawy tańca klasycznego część II 
15. red. Adam Cichosz Wychowanie fizyczne – tradycje i współczesność, sport, turystyka i rekreacja – filmowanie i fotografowanie 
16. Tomasz Dubrawski Historia gospodarcza powszechna
17. Krzysztof Cieślikowski Rynek wydarzeń – nowe kierunki rozwoju na świecie i w Polsce 
18. Dorota Olex-Zarychta Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych Podstawy teoretyczne i implikacje pedagogiczne
19. Robert Roczniok  Zastosowanie narzędzi analizy statystycznej w sterowaniu procesem optymalizacji selekcji sportowej
20. Arkadiusz Stanula, Ryszard Karpiński Ratownictwo wodne (wydanie uzupełnione)
21. Daria Chmielewska, Agnieszka Berdzik-Opala Profilaktyka w nietrzymaniu moczu u kobiet w wieku reprodukcyjnym
22. Sławomir Mazur Metodyka sportów i specjalności obronnych oraz ich bezpieczeństwa 
23. Sławomir Mazur Podręcznik strzelectwa sportowego i specjalnego
24. Sławomir Mazur Podręcznik terenoznawstwa
25. Grzegorz Grządziel Piłka Siatkowa - nowe wydanie
26. red. Krzysztof Skalik, Jacek Polechoński Współczesne problemy wychowania fizycznego - część 2
27. Rajmund Tomik, Władysław Mynarski Materiały pomocnicze do pisania pracy magisterskiej dla studentów kierunku turystyka i rekreacja
28. Grzegorz Mikrut 1) Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez organizatorów turystyki
2) Wizerunek kibica podczas meczu piłki nożnej
3) Status prawny polskich klubów sportowych
* zgoda na publikację w wersji elektronicznej 1 z 3 zaproponowanych pozycji
29. Józef Opara Rehabilitacja po udarach mózgu, wydanie drugie
30. red. Ryszard Plinta Zarządzanie w ochronie zdrowia, cz. 1
31. Stefan Nowak Selected aspects of management of pilgrimage urban development
32. Józef Opara Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym
33. książeczka z okazji nadania tytułu Doktor Honoris Causa prof. Michałowi Toborkowi
34. red. Joanna Kantyka Uwarunkowania rozwoju organizacji sportowych i turystycznych