Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,

W związku z często powtarzającymi się w naszych rozmowach z Państwem pytaniami, chcielibyśmy wyjść Państwu naprzeciw odpowiadając poniżej na najczęściej zadawane pytania. Mamy nadzieję, że pozwoli to Państwu choć częściowo rozwiać wątpliwości związane ze współpracą z naszym Wydawnictwem.


1) Jak obliczyć objętość dzieła?

Objętość każdego dzieła określamy w arkuszach autorskich (a.a.):
1a.a. = 40 tys. znaków ze spacjami
1a.a. = 3000 cm2 ilustracji

2) Czy Autorom / Redaktorom publikującym w Wydawnictwie AWF Katowice przysługuje honorarium autorskie?

Decyzją Komitetu Wydawniczego z dnia 7 czerwca 2016 roku, od początku roku kalendarzowego 2017 Wydawnictwo AWF Katowice rezygnuje z wypłacania honorariów na rzecz Autorów / Redaktorów dzieł publikowanych w naszej oficynie.

3) Czy istnieje możliwość uzyskania od Wydawnictwa AWF Katowice numeru ISBN i wydanie dzieła pod tym numerem w innym wydawnictwie?

Numer ISBN, czyli International Standard Book Number (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) to niepowtarzalny i określający jednoznacznie dane wydawnictwo identyfikator, który nie może być sprzedany lub odstąpiony innemu wydawcy (na podstawie Podręcznika użytkownika ISBN (Users’ Manual, 5th ed., 2005) i normy PN-ISO 2108:2006), dlatego też nie ma możliwości uzyskania numeru ISBN od naszego Wydawnictwa w celu wykorzystania go przy publikacji w innym wydawnictwie.

4) Jaka forma publikacji jest formą obowiązującą w Wydawnictwie AWF Katowice?

Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi książkami papierowymi, a także na bardzo istotny aspekt ekonomiczny, decyzją Komitetu Wydawniczego z dnia 07 czerwca 2016 roku, od początku roku kalendarzowego 2017, publikacje Wydawnictwa AWF Katowice wydawane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Forma drukowana możliwa jest tylko w drodze wyjątku (po uzasadnieniu przez Autora i akceptacji uzasadnienia przez Komitet Wydawniczy) oraz w przypadku prac habilitacyjnych. Czytelnicy, którzy preferują książkę w jej tradycyjnej formie, będą mogli skorzystać z docelowej usługi druku na życzenie, którą chcielibyśmy wkrótce wprowadzić do swojej oferty.

5) Kto jest odpowiedzialny za nabycie praw autorskich elementów zapożyczonych z innych publikacji do publikacji wydawanej w Wydawnictwie AWF Katowice?

Zakup praw do zapożyczonych z innych publikacji elementów tekstu lub grafiki spoczywa na Autorach / Redaktorach naukowych danej publikacji, zarówno od strony finansowej, jak i organizacyjnej. Warto także dodać, że Autorzy / Redaktorzy naukowi są w pełni odpowiedzialni za daną publikację pod względem merytorycznym, redakcyjnym i edytorskim.

6) Czy w gestii Autora / Redaktora naukowego publikacji leży przygotowanie okładki danej publikacji?

Autorzy / Redaktorzy naukowi jak najbardziej mogą przygotować własny projekt okładki dla swojej publikacji; istnieje jednak także możliwość przygotowania projektu okładki danego dzieła przez jednostkę zewnętrzną (wyłonioną na drodze przetargu) dokonującą składu publikacji.

7) Jakie są procedury recenzji w przypadku prac habilitacyjnych?

Decyzją Komitetu Wydawniczego z dnia 14 grudnia 2016 roku, prace habilitacyjne podlegają dwóm niezależnym recenzjom wydawniczym.