Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Wydawniczego chcielibyśmy przypomnieć, że od początku roku 2017, obowiązującą formą publikacji w naszym Wydawnictwie jest forma elektroniczna z docelową możliwością skorzystania przez kupującego z usługi druk na życzenie. Drukowana forma publikacji obejmuje wyłącznie prace habilitacyjne.

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że forma publikacji nie ma wpływu na jej punktację, zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, która w Artykule 2.2 definiuje pojęcie „publikacja”.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Dział Wydawnictw

O wydawnictwie

Szanowni Państwo,

Serdecznie witamy na stronie Wydawnictwa Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Nasze Wydawnictwo od wielu lat zajmuje się propagowaniem wiedzy o kulturze fizycznej, a wydawane publikacje cechuje duża różnorodność tematyczna wynikająca z ilości dyscyplin naukowych uprawianych w naszej Akademii.

W ramach naszego Wydawnictwa publikowane są różnego typu prace zbiorowe lub samodzielne, zawierające wyniki badań nad określonym problemem lub też rozprawy naukowe podporządkowane konkretnej dyscyplinie. Znaczącą część publikacji stanowią również opracowania monograficzne.
W prace naszego Wydawnictwa wpisuje się także publikacja różnorodnych dzieł stanowiących pomoce dydaktyczne dla studentów.

W strukturze Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, nasze Wydawnictwo jest realizatorem wszystkich publikacji naukowych, podręczników oraz skryptów. Serdecznie zapraszamy wszystkich Autorów do składania swoich dzieł w naszym Wydawnictwie
w celu ich publikacji.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Dział Wydawnictw