Punktacja za publikacje

Szanowni Państwo,


Nawiązując do często zadawanego pytania dotyczącego sposobu obliczania punktacji za poszczególne publikacje, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z obecnie obowiązującymi dokumentami, a także stronami internetowymi, które, będąc regularnie uaktualniane, stanowią kompendium wiedzy w tym temacie. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z niniejszym materiałem pozwoli na rozwianie Państwa wszelkich wątpliwości związanych z tą kwestią.

Z poważaniem i pozdrowieniami,

Dział Wydawnictw

 

1) Strona Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów:

www.ck.gov.pl

2) Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawierająca:

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

3) Warsztat badacza – serwis Emanuela Kulczyckiego, zawierający m. in. wykaz czasopism punktowanych, informacje dot. punktów za poszczególne publikacje, informacje dot. nowego trybu habilitacji i inne:

ekulczycki.pl


Pliki do pobrania:
  1. Punktacja za publikacje.
  2. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.
  3. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych.
  4. Punktacja za publikacje w czasopismach punktowanych, część a, b i c.
  5. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu błędów