Biologia medyczna, materiały do ćwiczeń dla studentów

10,00 zł

Data wydania: 2017

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-85-9

Autor: Krzysztof Malewski

Ilość

Skrypt pt. „Biologia medyczna, materiały do ćwiczeń dla studentów”, przygotowany przez dr Krzysztofa Malewskiego, zawiera materiały dające studentom możliwość samodzielnej analizy preparatów mikroskopowych podczas obserwacji, doprowadzając jednocześnie do konfrontacji własnych spostrzeżeń z wiadomościami podręcznikowymi. Finalnym efektem będzie pogłębiona wiedza studentów, usystematyzowanie informacji oraz zrozumienie złożoności zarówno budowy człowieka jak i wzajemnych zależności pomiędzy histologią, anatomią i fizjologią.

Spis treści:

 1. Nauka mikroskopowania oraz umiejętności interpretowania obrazu  mikroskopowego
 2. Gametogeneza i podstawy embriologii człowieka
 3. Podstawy cytologii. Skład  tkanek i ich ogólne cechy
 4. Tkanka nabłonkowa
 5. Tkanka łączna właściwa
 6. Tkanka tłuszczowa
 7. Tkanka chrzęstna
 8. Tkanka kostna
 9. Krew
 10. Tkanka mięśniowa
 11. Tkanka nerwowa
 12. Budowa histologiczna wybranych narządów

Notatki

Wykaz obserwacji mikroskopowych

Wykaz użytych skrótów

Bibliografia

Określone odniesienia