Zarządzanie podmiotami enoturystycznymi na przykładzie funkcjonowania wybranych winnic województwa podkarpackiego

Data wydania: 2017

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-64036-74-3

Autor: Andrzej Cichy, Małgorzata Styrna

Turystyka jest bardzo ważnym sektorem gospodarki, nie tylko Polski, Unii Europejskiej, ale oczywiście każdego cywilizowanego kraju na świecie. Stymuluje ona wzrost gospodarczy oraz kreuje nowe miejsca pracy. Dotyczy to głównie powstających form turystyki, które obecnie dopiero się rozwijają. Jedną z takich nowych form jest właśnie enoturystyka, która według statystyk jest ostatnio najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu turystycznego. Ma już ona dość ugruntowaną pozycję w części krajów europejskich, a od kilku dobrych lat rozwija się także w Polsce, choć bardzo często słysząc o polskim winie czy winnicach, wielu Polaków bierze takie stwierdzenia za żart. Tymczasem na samym Podkarpaciu funkcjonuje niemalże 200 winnic. Ich liczba nie przekłada się jednak na świadomość Polaków. Większość z nas nie zdaje sobie bowiem nawet sprawy, jak wiele winnic funkcjonuje w naszym bliskim otoczeniu.

Polskie winiarstwo ma ponad tysiącletnią tradycję, a polskie wina zdobywają obecnie wiele prestiżowych nagród. Jednakże nadal, myśląc o

wyjeździe enoturystycznym, w naszej podświadomości nie pojawiają się polskie winnice, ale te francuskie, hiszpańskie, czy włoskie. Nie zdajemy sobie także sprawy z tego, iż jest to również szansa dla rolników.

Enoturystyka może być rozpatrywana więc dwojako. Jako nowy kierunek rozwoju turystyki, który stanowi oryginalną i bardzo modną obecnie formę spędzania wolnego czasu, ale także jako potencjał dla obszarów wiejskich i rolników. Obecnie w literaturze polskiej bardzo trudno znaleźć jest opracowania, czy też badania dotyczące właśnie tego potencjału i możliwości wykorzystania enoturystyki, jako szansy na rozwój bardzo rozdrobnionego przecież polskiego rolnictwa; a turystyka winiarska, podobnie jak i inne formy turystyki może pełnić taką rolę czynnika podbudzającego rozwój regionu rolniczego.

Rolnicy poprzez nasadzenie winorośli mogą potęgować swoje dochody. Ponadto zmuszeni zostają do pewnych działań przedsiębiorczych, gdyż

wytworzony przez siebie surowiec muszą najpierw przekształcić w wino, a potem to wino sprzedać. Właściciele winnic bardzo często zrzeszają się w organizacjach branżowych, spotykają się by podzielić się swoimi doświadczeniami, by nauczyć się czegoś nowego, czy po to by podjąć się pewnych inicjatyw, mających na celu rozwój winiarstwa i enoturystyki.

Atrakcyjność tego segmentu turystyki, jak również jego „niszowość” powodują, iż coraz więcej osób postrzega uprawę winorośli i enoturystykę już nie jako hobby, ale jako potencjalne źródło dochodów. I właśnie dlatego powstało to opracowanie. Jego zadaniem jest nie tylko przybliżenie pojęcia enoturystyki i uświadomienie nam, iż pomimo tego, że zdefiniowanie tej formy turystyki i badania nad nią pojawiły się dopiero w ostatnich dziesięcioleciach, to tak naprawdę istniała ona już w czasach antycznych. Przede wszystkim jednak publikacja ta ma przedstawić pewien zarys tego, jak takie przedsiębiorstwa enoturystyczne w praktyce działają, jakie wymagania prawne, proceduralne muszą spełnić, jak wygląda kwestia promocji, czy organizacji do których można się zwrócić o pomoc.

Dość istotną, a zarazem trudną kwestią okazał się również dobór próby badawczej. Dla wielu osób bowiem to nie Podkarpacie jest kolebką polskiego winiarstwa. Jednakże pomimo tego jest to region, który wydaje się być idealny dla rozwoju enoturystyki, choćby dlatego, iż województwo podkarpackie, podobnie jak małopolskie ma najwięcej gospodarstw agroturystycznych w Polsce. W połączeniu z pięknymi krajobrazami i wszechobecnymi już winnicami wydaje się być wystarczającą podwaliną do budowy polskiego zaplecza enoturystycznego. Co więcej - to właśnie na Podkarpaciu mieszka polski Dionizos.

 

Spis treści

WPROWADZENIE

I. CHARAKTERYSTYKA ENOTURYSTYKI

1.1. Historia enoturystyki

1.2. Miejsce enoturystyki w typologii turystyki

1.3. Zdefiniowanie pojęcia enoturystyka i zarządzanie

1.4. Profil enoturysty

II. PRZYKŁADY PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH W ZAKRESIE OFERTY ENOTURYSTYCZNEJ

2.1. Typowa oferta enoturystyczna

2.2. Szlaki winiarskie przykładem produktu turystycznego w zakresie oferty enoturystycznej

2.3. Imprezy winiarskie jako przykład produktu turystycznego w zakresie oferty enoturystycznej

III. ASPEKTY PRAWNE ZARZĄDZANIA JEDNOSTKAMI ENOTURYSTYCZNYMI

3.1. Prawo winiarskie

3.2. Apelacje winiarskie

3.3. Szara strefa w enoturystyce

IV. EKONOMICZNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK ENOTURYSTYCZNYCH

4.1. Organizacje wspierające rozwój enoturystyki

4.2. Koszty i zyski rozwoju enoturystyki

4.3. Promocja w enoturystyce

V. FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH WINNIC WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

5.1. Metodologia badań własnych

5.2 Prezentacja wyników badań własnych

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

WYKAZ RYSUNKÓW

WYKAZ TABEL

ANEKSY

Określone odniesienia