Asany Jogi dla współczesnego człowieka

  • ISBN:   978-83-60841-67-9

  • Autor: Małgorzata Garbara,Janusz Szopa

Katowice 2011, wydanie 1, format 170 x 240 mm, objętość 266 str., oprawa miękka

Nad tą książką pracowaliśmy przeszło 4 lata, zmieniając jej koncepcję oraz rozszerzając zawarty w niej materiał. Dlatego zaraz na wstępie chcielibyśmy podziękować Panu prof. dr hab. Lesławowi Kulmatyckiemu za cenne uwagi, dzięki którym książka ta przyjęła obecną postać.

Naszym celem było jak najlepsze zaadoptowanie dla współczesnego człowieka części wiedzy starożytnych ludów subkontyncntu indyjskiego, dotyczącej rozwoju psychofizycznego jednostki ludzkiej. Często jednak cel ostateczny, jaki stawiano przed praktykującym te metody adeptem (całkowite wyzwolenie, kajwalia), był inny niż ten, jaki stawia sobie człowiek naszej kultury i cywilizacji, korzystający z metod proponowanych przez system ćwiczeń jogi.

W naszej książce staramy się przede wszystkim zwrócić uwagę na te aspekty ćwiczeń, które pozwalają z czasem  poprawić samopoczucie psychofizyczne,    wzmacniają    zdrowie    i    pozwalają    osiągnąć    dobrostan (wellness). Uważamy, że zgodnie z grecką zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch", należy poświęcić czas przede wszystkim ćwiczeniom cielesnym i dzięki usprawnieniu ciała, zmienić także naszą psychikę, co należy rozumieć jako inne, lepsze postrzeganie siebie i właściwe kształtowanie relacji z innymi ludźmi. Taki sposób podejścia do praktyki jogi znajduje w obecnych czasach dużą grupę zwolenników, a efekty jej oddziaływania na osoby ćwiczące, zostały potwierdzone przez szereg badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, a także przez autorów tego opracowania. Wykonywanie asan (wg Jogasutr Patańdżalego - przyjmowanie pozycji ciała nieruchomych i wygodnych), traktowane jako podstawowe ćwiczenia w systemie jogi, jest zgodne z wytycznymi zawartymi w podstawowym dziele Hathajogapradipika autorstwa Swami Swatmaramy. Większość osób stykających się z jogą, korzysta z takiego podejścia i praktykuje hatha jogę.

Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1 ASPEKTY ZDROWOTNE UPRAWIANIA ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH JOGI
ROZDZIAŁ 2 JAK BEZPIECZNIE I ZDROWO ĆWICZYĆ
ROZDZIAŁ 3 POZIOM I ĆWICZEŃ - PODSTAWOWY
ROZDZIAŁ 4 POZIOM II ĆWICZEŃ - ŚREDNIOZAAWANSOWANY
ROZDZIAŁ 5 POZIOM III ĆWICZEŃ-ZAAWANSOWANY
ROZDZIAŁ 6 METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ
ROZDZIAŁ 7 ZARYS HISTORII l FILOZOFII JOGI...

Określone odniesienia