Badania naukowe w biegach przez płotki

15,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-93-8

  • Autor: 

    Janusz Iskra

Ilość

Katowice 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 259 str., oprawa miękka

Współczesny sport coraz częściej utożsamiany jest z naukowym, wręcz laboratoryjnym przygotowaniem sportowców do finalnego startu olimpijskiego. Z drugiej strony industrializacja i komputeryzacja codziennego życia zmusza naukowców do poszukiwania koncepcji spontanicznego udziału dzieci i młodzieży w szkolnej kulturze fizycznej.

Powyższe dwa, skrajne poglądy na temat wizji sportu XXI wieku mają pełne odzwierciedlenie w lekkoatletyce, ściślej, w jednej z najciekawszych jej odsłon - w biegach przez płotki.

Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie potwierdziły fakt, iż bieg przez płotki to konkurencja widowiskowa, wymagająca wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, technicznego, psychicznego. O nieprzewidywalności przebiegu konkurencji świadczą wyniki konkurencji męskich, w których były mistrz olimpijski i rekordzista świata Lin Xiang z Chin nie ukończył biegu z powodu przewlekłego urazu a były mistrz olimpijski Dominikańczyk Felix Sanchez, z racji wieku skazany na porażkę, po 8 latach powtórnie stanął na najwyższym podium.

Wielki, olimpijski sport jest jednak jednym biegunem współczesnej kultury fizycznej. Po przeciwnej stronie są biegi dzieci przez przedmioty zastępcze, odpowiednie do stopnia ich przygotowania i możliwości przeprowadzania zajęć, nawet w wieku przedszkolnym.

Bieg przez przeszkody w odpowiednim rytmie kroków (np. bieg przez płotki) to problem cząstkowy w badaniach naukowych związanych z aktywnością fizyczną. Jednocześnie analiza biegów sprinterskich z pokonywaniem prze¬szkód dotyczy wielu aspektów wynikających ze złożoności konkurencji. Złożoność ta została zaakcentowana w pracy poprzez podział na rozdziały.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Książki plotkarskie - punkt wyjścia do analizy konkurencji
2. Historyczny aspekt biegów przez płotki
3. Od dziecka do weterana - sportowa ontogeneza plotkarza
4. Biomechanika w ocenie techniki biegu przez płotki
5. Poszukiwania istoty „rytmu" plotkarskiego
6. Wysiłkowe aspekty biegu przez płotki
7. Budowa ciała jako wskaźnik selekcyjny i modelowy
8. Nauki medyczne jako niezbędny element szkolenia plotkarzy  
9. Obciążenia treningowe - jakość, objętość i intensywność szkolenia
10. Kontrola treningu plotkarzy - testy terenowe i laboratoryjne w ocenie przygotowania do zawodów
11. Proces nauczania biegów przez płotki - od biegów w przedszkolu do szkolenia plotkarzy olimpijskich
12. Od zdolności koordynacyjnych do rytmu w biegach przez płotki
13. Mentalne przygotowanie do współzawodnictwa - wykorzystanie teorii i praktyki psychologii w treningu plotkarzy
14. Różne aspekty biegu przez płotki

Określone odniesienia