Charakterystyka flory naczyniowej dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy

11,00 zł

Autor: Krzysztof Malewski

Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego im, Jerzego Kukuczki w Katowicach

Miejsce i rok wydania: Katowice, 2019

Liczba stron: 59

Oprawa: miękka

Autor: Krzysztof Malewski

ISBN: 978-83-60841-57-0

Ilość

Spis treści:

strona 03 • Spis treści

strona 05 • Wstęp

strona 07 • Charakterystyka terenu badań

strona 11 • Metodyka badań

strona 14 • Wyniki badań

strona 14 • Alfabetyczny wykaz gatunków roślin naczyniowych

strona 39 • Analiza statystyczna flory pod kątem wybranych cech

strona 53 • Podsumowanie i wnioski

strona 54 • Piśmiennictwo

strona 59 • Summary

Określone odniesienia