Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolności motorycznych.

9,50 zł
Autor Grzegorz Juras, Zbigniew Jaśkiewicz
ISBN/ISSN 1230-4646
miejsce Katowice
okładka miękka
Rok wydania 1998
Ilość stron 144
Ilość

Czasowe, przestrzenne oraz dynamiczne aspekty koordynacyjnych zdolności motorycznych - praca badawcza. Książka dla pracowników naukowych kierunków wychowania fizycznego i przyrodniczych. Praca dr Grzegorza Jurasa i Zbigniewa Waśkiewicza cechuje się oryginalnością i nowatorstwem prezentowanych procedur badawczych oraz zastosowanych rozwiązań analitycznych i interpretacyjnych. Opisane badania są pierwszą w Polsce próbą bardzo obszernego zastosowania techniki komputerowej do oceny podjętych zjawisk. Dostarczają one wiele unikalnych informacji a także ukazują zupełnie nowe możliwości technologiczne w tym zakresie. Praca prezentuje duże walory poznawcze i stanowi z pewnością ważny element w rozwoju badań nad motorycznością człowieka.

Określone odniesienia