Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym

38,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-86-0

  • Autor: 

    Józef Opara

Ilość

Oddaję do dyspozycji Czytelników kolejny podręcznik - tym razem poświęcony fizjoterapii w stwardnieniu rozsianym (SR). Fizjoterapia jest głównym elementem kompleksowej rehabilitacji. Rehabilitacja w SR należy do zadań wyjątkowo trudnych. Związane to jest ze zmiennym rokowaniem, zależnym od przebiegu choroby, postaci, stopnia i lokalizacji zmian.

W podręczniku tym przedstawiony został najnowszy stan wiedzy na temat fizjoterapii w stwardnieniu rozsianym.

Dołączyłem obszerny spis piśmiennictwa, który czytelnikowi bliżej zainteresowanemu fizjoterapią w stwardnieniu rozsianym pozwoli sięgnąć do źródeł. Zamieściłem także szereg skal ułatwiających ocenę kliniczną i funkcjonalną wyników fizjoterapii w SR.

Autor

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Leczenie farmakologiczne w stwardnieniu rozsianym
3. Rokowanie w stwardnieniu rozsianym
4. Postępowanie rehabilitacyjne w okresie rzutu (zaostrzenia) stwardnienia rozsianego
5. Rehabilitacja w okresie remisji i w okresie przewlekłym
6. Rola aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności
7. Fizykoterapia w stwardnieniu rozsianym
8. Ocena kliniczna i funkcjonalna wyników rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym
9. Piśmiennictwo
Wykaz rycin
Wykaz skrótów

Określone odniesienia