Głuchota a uwarunkowania rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży

30,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-60841-27-3

 • Redaktor: 


  Anna Zwierzchowska

Ilość

 • 1. TEORETYCZNE PODSTAWY BADAŃ 
  1.1. Terminologia surdopedagogiczna 
  1.2. Biomedyczne uwarunkowania głuchoty 
  1.3. Neurofizjologiczne aspekty słyszenia a rozwój ruchowy dziecka
 • 2. PRZEDMIOT BADAŃ W PIŚMIENNICTWIE
 • 3. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ 
  3.1. Cel poznawczy i aplikacyjny badań 
  3.2. Materiał badań 
  3.3. Metoda i narzędzia badawcze 
  3.4. Organizacja badań 
  3.5. Opracowanie statystyczne
 • 4. WYNIKI BADAŃ 
  4.1. Charakterystyka badanej zbiorowości 
  4.2. Rozwój morfofunkcjonalny i motoryczny dzieci i młodzieży niesłyszącej w czasie dwóch lat badań 
  4.3 Uwarunkowania morfofunkcjonalne i motoryczne dzieci i młodzieży niesłyszącej
 • 5. DYSKUSJA
 • 6. WNIOSKI
 • 7. REFLEKSJE PEDAGOGICZNE I SUGESTIE APLIKACYJNE
 • 8. PIŚMIENNICTWO
 • 9. STRESZCZENIE
 • 10. ANEKS 
  10.1. Zastosowane próby motoryczne 
  10.2 Tabele

Określone odniesienia