Bieg przez płotki - Teoretyczne podstawy i praktyczne rozwiązania treningowe

35,00 zł

autor:Iskra J. >> zobacz inne pozycje autora

wydawca:AWF Katowice

ISBN:83-87478-10-5

data wydania:Katowice 1998

wymiary:16,5 x 24 cm; 334 str.

Ilość

Bieg przez płotki - Teoretyczne podstawy i praktyczne rozwiązania treningowe

Podręcznik dla trenerów , zawodników , studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Tematyka - bieg przez płotki - historia - metodyka nauczania dzieci - trening.

Przystępując do opracowania monografii dotyczącej biegów przez płotki autor starał się zrealizować następujące cele pracy:

1. Wypełnić lukę jak miała miejsce w zwartym piśmiennictwie dotyczącym biegów przez płotki. Ostatnia monografią dotyczącą wyłącznie biegów na 110 i 400 m przez płotki mężczyzn opracował w 1964 r. Hubert Gralka („Biegi przez płotki", Sport i Turystyka). Poglądy w niej zawarte w wielu przepadkach uległy przedawnieniu, co po blisko 35-ciu latach wydaje się zrozumiałe.

2. Nawiązać do monograficznych pozycji o biegach przez płotki jakie ukazały się w wielu krajach. Zwarte piśmiennictwo dotyczące biegów przez płotki ma długoletnią tradycję. 

3. Udowodnić, że wstępne formy biegu przez płotki mogą być doskonałym środkiem w usprawnianiu dzieci. Rozdział dotyczący biegu przez płotki dzieci jest próbą przekonania nauczycieli, wychowawców i trenerów, że konkurencja ta jest możliwa do realizacji bez względu na wiek i stopień zaawansowania ćwiczących.

4. Wzbogacić wiedzę studentów Akademii Wychowania Fizycznego oraz pracujących już nauczycieli o podstawowe wiadomości dotyczące techniki i metodyki nauczania biegów przez płotki. Ta część pracy ma na celu zachęcenie nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych i średnich, do częstszego niż obecnie wykorzystywania różnych form biegów przez płotki w zajęciach sportowych.

5. Przedstawić spójną, całościową koncepcję szkolenia w biegach przez płotki na różnych poziomach zaawansowania. W najobszerniejszej w pracy części, przeznaczonej głównie dla trenerów, zawarty został bogaty materiał szkoleniowy oparty na doświadczeniach treningu zawodników o różnym poziomie zaawansowania (od początkujących do reprezentantów Polski), a także na obszernym piśmiennictwie. Uwagi szkoleniowe dotyczą m.in. takich zagadnień, jak selekcja,, przygotowanie techniczne, periodyzacja treningu, system kontroli itp. Obok ogólnego wprowadzenia do poszczególnych zagadnień starano się uwzględnić znaczą liczbę przykładów.

6. Zaprezentować obszerną i selektywną literaturę dotycząca biegów przez płotki we wszystkich ich aspektach. Napisanie tego typu pracy byłoby niemożliwe bez zaznajomienia się z piśmiennictwem dotyczącym szerokiego pojęcia biegów przez płotki. 

7. Propagować wiedzę szkoleniowa i osiągnięcia pracowników Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Praca ta stanowi po części syntezę dotychczasowych osiągnięć autora, po części kontynuację poszukiwań związanych z doskonaleniem poziomu sportowego w biegach przez płotki.

Spis treści

Wprowadzenie 

1. Przegląd piśmiennictwa z zakresu biegów przez płotki 

1.1. Piśmiennictwa zagraniczne 

1.2. Piśmiennictwo polskie 

2. Charakterystyka biegów przez płotki 

2.1. Charakterystyka biegów na 100/110 m przez płotki 

2.2. Charakterystyka biegu na 400 m przez płotki 

3. Charakterystyka najlepszych płotkarek i płotkarzy

3.1. Charakterystyka najlepszych płotkarzy na 110 m i płotkarek na 100 m

3.2. Charakterystyka najlepszych płotkarek i płotkarzy na 400 m 

4. Historia biegów przez płotki w Polsce 

4.1. Historia biegu na 110 m przez płotki mężczyzn 

4.2. Historia biegu na 100 (80) m przez płotki kobiet 

4.3. Historia biegu na 400 m przez płotki mężczyzn 

4.4. Historia biegu na 400 m przez płotki kobiet 

5. Bieg przez płotki dzieci 

5.1. Biegi sprinterskie przez niskie przeszkody jako forma usprawniania dzieci i młodzieży 

5.2. Struktura biegu przez płotki dzieci 

5.3. Przegląd koncepcji nauczania dzieci biegów przez płotki 

5.4. Przepisy biegu przez płotki dzieci 

5.5. Sprzęt wykorzystywany w nauczaniu podstaw biegu przez płotki 

5.6. Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu biegów przez płotki 

5.7. Metodyka nauczania dzieci biegu przez płotki 

5.8. Sposób pokonywania płotków przez dzieci 

5.9. Piśmiennictwo - biegi przez płotki dzieci 

6. Wstępny etap szkolenia w biegu na 400 (300) m przez płotki 

6.1. Selekcja w biegach przez płotki 

6.2. Przygotowanie do biegu na 300 m przez płotki 

6.3. Metodyka nauczania biegu na 400 m przez płotki 

7. Technika i rytm w biegach przez płotki 

7.1. Technika biegów na 110/100 m przez płotki 

7.2. Technika biegu na 400 m przez płotki 

7.3. Rytm w biegu na 400 m przez płotki 

8. Przygotowanie techniczne w biegach na 110/100 m przez płotki 

8.1. Elementy treningu technicznego w biegach na 110/100 m przez płotki 

8.2. Metodyka nauczania biegów na 110/100 m przez płotki 

8.3. Periodyzacja treningu technicznego w biegach na 110/100 m przez płotki 

9. Przygotowanie rytmowe w biegu na 400 m przez płotki 

9.1. Elementy treningu rytmowego w biegu na 400 m przez płotki 

9.2. Periodyzacja treningu rytmowego w biegu na 400 m przez płotki 

10. Testy w treningu płotkarzy 

11. Obciążenia treningowe w biegach przez płotki 

11.1. Programy treningowe najlepszych płotkarzy i płotkarek na dystansach 110/100 m przez płotki 

11.2. Programy treningowe najlepszych płotkarzy i płotkarek na dystansie 400 m 

12. Piśmiennictwo - bieg przez płotki (technika, metodyka, trening) 

12.1. Piśmiennictwo autora 

Określone odniesienia