Dzieje poznawania Beskidu Śląskiego do roku 1918

40,00 zł

autor:Halemba P. 
Ślusarczyk J.M. 

wydawca:AWF Katowice

ISBN:978-83-60841-05-1

data wydania:wyd I 2007

wymiary:B5, str 256

Ilość

Dzieje poznawania Beskidu Śląskiego do roku 1918 KOD

Monografia „Dzieje poznawania Beskidu Śląskiego do roku 1918" to praca, w której zostanie przedstawiona historia stopniowego poznawania tego beskidzkiego pasma wchodzącego w skład Karpat zachodnich. Ramy chronologiczne, jakie przyjęto przy pisaniu pracy to okres od schyłku XVIII wieku po rok 1918. Chociaż tereny Beskidu Śląskiego były przemierzane już od tysiącleci, wystarczy wspomnieć, że biegł tędy w czasach antycznych ważny szlak kupiecko — handlowy, to dopiero w końcu osiemnastego stulecia przebywający go podróżni zaczęli zwracać uwagę na jego piękno i podziwiać tamtejsze krajobrazy. Do tego okresu Beskid Śląski tak, jak i zresztą inne pasma górskie, traktowany był tylko jako mniejsza lub większa przeszkoda na trasie podróży. Schyłek XVIII wieku powoli zmieniał to nastawienie. Zaczęto odkrywać istnienie gór jako miejsca interesującego, ciekawego, wartego poznania i zwiedzania. Takie były początki polskiego zainteresowania tym pasmem. Przez cały wiek XIX następował powolny rozwój owego zainteresowania, zarówno z naukowego jak i turystycznego punktu widzenia. Okres ten uwieńczony został powstaniem na przełomie wieków specjalistycznych organizacji turystycznych, niemieckiego „Beskidenverein" i Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid Śląski". Ramy terytorialne to cały obszar Beskidu Śląskiego, czyli tereny od Przełęczy Jabłonkowskiej i doliny Olzy na zachodzie po dolinę Soły graniczącą w Bramie Wilkowickiej z Beskidem Małym oraz w Przełęczy Ropiczka z Beskidem Żywieckim na wschodzie.

Określone odniesienia