Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

10,00 zł

autor:Ślężyński J. 
Mynarski W. 

wydawca:AWF Katowice

ISBN:83-87478-54-7

data wydania:Katowice 2003

wymiary:24 x 16,5 cm; 328 str.

Ilość

Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej - wydanie 2003

Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej - materiały konferencyjne. Dla pedagogów i teoretyków wychowania fizycznego.

Jakość poziomu edukacji w konfrontacji do potrzeb jednostkowych i społecznych jest wciąż przedmiotem krytyki i poszukiwań sposobów poprawy. Jest to problem postrzegany zarówno w odniesieniu do oświaty, jak i kształcenia kadr pedagogicznych na poziomie wyższym. Wychowanie społeczeństwa do uczestnictwa w kulturze fizycznej, do aktywnego stylu życia stawia przed wychowaniem fizycznym nowe wyzwania. Chociaż od wielu lat są to cele postulowane w teorii wychowania fizycznego w Polsce i innych krajach ich realizacja wciąż jest niedoskonała. Dlatego można stwierdzić, iż:

1. Interdyscyplinarna integracja jest jedną z możliwości podwyższenia jakości procesu wychowania fizycznego i poprawy pozycji wychowania fizycznego wśród innych przedmiotów nauczania.

2. Należy poszukiwać możliwości przygotowania studentów do realizacji dwóch przedmiotów nauczania, a absolwentom poszerzenia kompetencji o kolejny przedmiot, np. w ramach studiów podyplomowych.

3. Skuteczność interdyscyplinarnej integracji w szkolnym wychowaniu fizycznym uwarunkowana jest zintegrowanym systemem kształcenia zawodowego w toku studiów.

Określone odniesienia