Klinimetria w udarach mózgu

12,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-49-5

  • Autor: 

    Józef Opara

Ilość

Katowice 2010, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 257 str., oprawa miękka

Oddaję do dyspozycji Czytelników drugie wydanie monografii "Klinimetria w udarach mózgu". Pierwsza moja monografia ukazała się w roku 2005, liczyła 163 strony, zawierała 215 pozycji piśmiennictwa. W ciągu ostatnich lat opisano wiele nowych skal, powstał cały szereg modyfikacji dotychczasowych skal. Największy rozwój dotyczy kwestionariuszy oceny jakości życia - okazało się, że mogą one służyć do oceny wyników rehabilitacji poudarowej.


W wydaniu drugim, rozszerzonym, zamieszczono 53 tabel, w tym 12 skal udarów, 33 skale funkcjonalne (w tym skale czynności życia codziennego, instrumentalne - rozciągnięte skale czynności życia codziennego, skale oceny funkcji ręki, skale oceny równowagi) i 11 kwestionariuszy jakości życia. Dołączono wykaz piśmiennictwa zawierający 336 pozycji.
Klinimetria (ang. clinimetrics), zapoczątkowana przez Feinsteina (1983) i Asplunda (1987) oznacza pomiar zjawisk klinicznych występujących u pacjenta. Według profesora Orgogozo termin stroke scales jest zastrzeżony dla skal uszkodzeń (impairment sca/es).

Większość skal została przetłumaczona osobiście przeze mnie. Mimo tego, że wiele z tych skal jest stosowanych w Polsce, do tej pory większość z nich nie została zaadaptowana dla kultury języka polskiego, ani nie przeprowadzono jej walidacji. Dlatego zdecydowałem się na przedstawienie większości skal (tam gdzie to było możliwe) jednocześnie w oryginale angielskim i w tłumaczeniu polskim. W tym miejscu warto przypomnieć, że zwykłe przetłumaczenie skali na język polski jest dalekie od adaptacji kulturowej i walidacji. Procedura ta powinna wyglądać następująco: kwestionariusz powinien najpierw być przetłumaczony niezależnie od siebie przez dwóch polskich badaczy, następnie powinni oni uzgodnić wersję wspólną. Tą wersję należy przekazać dwóm tłumaczom dla których język angielski jest językiem ojczystym (tzw. native speakers), którzy znają również język polski. Nie powinni oni poznać wersji oryginalnej - angielskiej. Dokonują oni tłumaczenia wstecznego (ang. translation back) z języka polskiego na angielski i uzgadniają między sobą wersję wspólną. Dopiero pełna zgodność wersji przetłumaczonej zwrotnie z wersją oryginalną świadczy o udanym tłumaczeniu. Wtedy rozpoczyna się badania kliniczne z wersją polskojęzyczną. Zdaniem niektórych znawców Evidence-Based Medicine (EBM) badania walidacyjne powinny być przeprowadzone na liczbie pacjentów równej 3 do 5. krotności liczby pozycji (pytań - items) jakie zawiera dana skala.
Trzeba także pamiętać, że wielu autorów zastrzega sobie prawa autorskie do używania swoich kwestionariuszy. Dlatego najlepiej przed przystąpieniem do badań z użyciem danej skali sprawdzić w Internecie, jak przedstawiają się prawa autorskie.
Odmiennym zagadnieniem jest odmiana nazwisk obcojęzycznych autorów skal w języku polskim. Nierzadko spotyka się niewłaściwą odmianę nazwisk żellskich, np. "skala Barthela", zamiast skali Barthel, czy "skala Berga" zamiast skali Berg. Warto więc pamiętać o wielu autorkach skal cytowanych w tej monografii. Tak więc kobietami były: Luise Ada, Dorothea Barthel i jej koleżanka Florence Mahoney, Katherine Berg, Gudrun Boysen, Signe Brunnstrom, Pame'a Duncan, Caro' Ferrans, Elisabeth Hamrin, Melanie Powers, Mary Tinetti, Linda Williams, Sharon Wood-Dauphinee, i. in.

Praca podzielona została na trzy rozdziały: skale udarów, ocena funkcjonalna i jakość życia. Na końcu zamieszczono spis pozycji piśmiennictwa.

Spis treści

Przedmowa
Wstęp
Skale udarów
I. Skale udarów - skale uszkodzeń
II. Ocena funkcjonalna 
III. Jakość życia 
Piśmiennictwo
Spis tabe
Summary

Określone odniesienia