KONCEPCJA DETERMINANTÓW ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH ZESPOŁÓW RATOWNICZYCH

15,00 zł
 Autor:
Kazimierz Mrozowicz
Wydawca: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
Rok wydania: 2014
Wydanie: I
Ilość stron: 360
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-64036-30-9
Ilość

Monografię poświęcono przedstawieniu uwarunkowań, determinantów i rezultatów współzależności logicznych i organizacyjnych pomiędzy charakterystyką zachowań członków ratowniczych zespołów zadaniowych, działających w sytuacjach ekstremalnych, a koordynacją ich funkcjonowania. Analizę badawczą oparto na idiograficznym studium przypadku, za przykład obierając działania zespołów ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (GOPR).

Określone odniesienia