Marketing sportowy na przykładzie klubów profesjonalnej ligi piłki siatkowej

80,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-00-2

  • Autor: 

    Piotr Halemba,Michał Kucharski,Miron Juchimiuk

Ilość

W celu przybliżenia Czytelnikowi zagadnień związanych z marketingiem sportowym książka podzielona została na dwie części.
Pierwszą część można określić jako część teoretyczną, której celem jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia działalności w obszarze marketingu sportowego. Przekonaniu autorów o konieczności profesjonalnego podejścia do tematyki marketingu sportowego oraz konieczności wykorzystywania go w klubach sportowych towarzyszy świadomość ograniczeń, jakie wiedzy teoretycznej stawiane są poprzez realia, w których funkcjonują podmioty sportowe w Polsce.

W związku z powyższym zdecydowano,  aby druga część książki poświęcona    została    praktycznej    stronie    marketingu    sportowego i prezentowała działania oraz warunki, w jakich jest on realizowany w profesjonalnych klubach siatkarskich. Tego typu konstrukcja książki pozwala mieć nadzieję, że treści w niej zawarte będą przydatne zarówno dla osób przygotowujących się do pracy w klubach sportowych, jak również dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie nie tylko klubów siatkarskich i profesjonalnej ligi siatkówki, ale również klubów reprezentujących inne dyscypliny spotu.

Druga część książki, określona mianem części praktycznej, stanowi pewnego rodzaju raport z badań przeprowadzonych wśród klubów Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet. Badania te przeprowadzone przy poparciu zarządu Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A., zrealizowane zostały w dwóch pierwszych kwartałach 2012 roku. Najogólniej można powiedzieć, że przedmiotem zainteresowania badaczy był sposób realizacji działań marketingowych w polskich klubach siatkarskich oraz poznanie ich skłonności do podejmowania wspólnych inicjatyw marketingowych, których celem byłby rozwój dyscypliny i ligi, a przez to rozwój każdego klubu. Szczegółowo badania poruszyły tematykę marketingu transakcyjnego powiązanego z tzw. „mixem marketingowym", marketingu relacyjnego, strategicznego, badań marketingowych oraz ewentualnej kooperacji marketingowej klubów siat¬karskich. Wszystkie poruszone kwestie badane były przy wykorzystaniu źródeł pierwotnych i wtórnych.

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA
TEORETYCZNE ASPEKTY MARKETINGU SPORTOWEGO.
1. Wprowadzenie
2. Marketing sportowy
2.1. Klub sportowy, liga sportowa i źródła przychodów
2.2. Koncepcje prowadzenia działalności klubu sportowego
3. Badania marketingowe i plany marketingowe w sporcie
3.1. Badania marketingowe w sporcie
3.2. Plany marketingowe
4. Marketing MIX w działalności marketingowej klubów sportowych
4.1. Produkt sportowy
4.2. Cena produktu sportowego
4.3. Dystrybucja
4.4. Promocja
4.5. Sponsoring sportowy
5. Marketing relacji i kooperacja marketingowa
5.1. Bazy danych, segmenty i poziomy relacji
5.2. Badanie satysfakcji i oczekiwań klientów instytucjonalnych
5.3. Kooperacja marketingowa i alianse strategiczne w sporcie

CZĘŚĆ DRUGA
RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD KLUBÓW PLUS LIGI I PLUS LIGI KOBIET
1. Analiza metodologiczna zgromadzonych materiałów badawczych
1.1. Charakterystyka badanych podmiotów
1.2. Wykorzystane metody i narzędzia badawcze
1.3. Cele badawcze i hipotezy badawcze
2. Działania marketingowe klubów siatkarskich
2.1. Podstawa prowadzenia działań marketingowych w klubach siatkarskich
2.2. Budżet marketingowy polskich klubów siatkarskich
2.3. Środki reklamy i PR wykorzystywane przez polskie kluby siatkarskie
2.4. Badania marketingowe realizowane przez kluby siatkarskie
2.5. Elementy i ocena widowiska sportowego organizowanego przez polskie kluby siatkarskie
3. Ceny oraz dystrybucja biletów i gadżetów w klubach siatkarskich 
3.1. Ceny i dystrybucja biletów i karnetów w polskich klubach siatkarskich
3.2. Liczba kibiców na meczach polskiej ligi siatkarskiej
3.3. Merchandising
4. Relacje klubów siatkarskich z kibicami i sponsorami
4.1. Sposoby utrzymywania relacji z kibicami przez polskie kluby siatkarskie
4.2. Sponsorzy polskich klubów siatkarskich
4.3. Badania satysfakcji i oczekiwań wśród sponsorów polskich klubów siatkarskich
4.4. Wykorzystywanie baz danych w ramach współpracy ze sponsorami i horyzont czasowy tej współpracy
5. Wartość generowana przez Polską Ligę Siatkówki
5.1. Wartość polskiej siatkówki na tle innych dyscyplin w Polsce
5.2. Wartość polskiej siatkówki na przestrzeni lat
5.3. Wyniki uzyskiwane przez marki wspierające polską siatkówkę
5.4. Plus Liga i Plus Liga Kobiet w telewizji
6. Kooperacja marketingowa klubów siatkarskich
6.1. Znajomość pojęcia kooperacji marketingowej
6.2. Cele możliwej kooperacji marketingowej osiągane przez kluby siatkarskie i ligę
6.3. Uczestnictwo w kooperacji marketingowej

PODSUMOWANIE
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS WYKRESÓW
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

ANEKSY
1. Kwestionariusz ankiety
2. Sponsorzy klubów Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet w sezonie 2011/2012
3. Sponsorzy klubów Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet w sezonie 2011/2012 w liczbach
4. Liczba kibiców na meczach Plus Ligi Kobiet w wybranych sezonach
5. Liczba kibiców na meczach Plus Ligi w wybranych sezonach.
6. Liczba transmisji z meczów klubów Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet w wybranych sezonach
7. Ocena widowisk sportowych w opinii komisarzy zawodów organizowanych przez kluby Plus Ligi i Plus Ligi Kobiet w wybranych sezonach

Określone odniesienia