Ocena efektywności terapii manualnej i neuromobilizacji w zachowawczym leczeniu zespołu kanału nadgarstka

15,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-22-4

  • Autor: 

    Tomasz Wolny

Ilość

Katowice 2014, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 242 str., oprawa miękka

Niniejsza praca nie jest „kamieniem milowym" pozwalającym na utworzenie nowego paradygmatu w fizjoterapeutycznym modelu postępowania w ZKN, ale może być kolejną „cegiełką" w dyskusji naukowej pozwalającej na wypracowanie jednolitych standardów postępowania. Brak takich standardów podkreśla wielu autorów [Rozmaryn 1998, Tal-Akabi 2000, Gerritsen 2002]. Innymi słowy istnieje potrzeba, a nawet konieczność wypracowania w nowoczesnej fizjoterapii na miarę XXI wieku pewnych algorytmów postępowania terapeutycznego w leczeniu zespołu kanału nadgarstka.

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny rozwoju wiedzy na temat zespołu kanału nadgarstka
1.3. Problemy diagnostyczne zespołu kanału nadgarstka
1.4. Epidemiologia zespołu kanału nadgarstka
1.5. Etiologia i patogeneza zespołu kanału nadgarstka
1.6. Leczenie zespołu kanału nadgarstka
1.7. Podsumowanie

2. Cel i założenia

3. Materiał i metody
3.1. Kryteria diagnostyczne zespołu kanału nadgarstka
3.2. Randomizacja
3.3. Zaślepienie badania
3.4. Eksperyment
3.5. Charakterystyka materiału
3.6. Metodyka badania
3.7. Metodyka terapii
3.8. Statystyczne opracowanie wyników

4. Wyniki
4.1. Przewodnictwo nerwowe
4.2. Testy prowokacyjne
4.3. Czucie dyskryminacyjne dwupunktowe
4.4. Siła mięśniowa i zakres ruchu
4.5. Różnicowanie czucia kinestetycznego siły i ruchu
4.6. Ból
4.7. Stopień nasilenia objawów - kwestionariusz Boston
4.8. Stan funkcjonalny - kwestionariusz Boston
4.9. Jakość zdrowia - kwestionariusz SF-36
4.10. Subiektywna ocena efektów terapii - ankieta
4.11. Zależność pomiędzy wynikami obiektywnymi i subiektywnymi
4.11.1. Analiza kanoniczna w grupie UMN
4.11.2. Analiza kanoniczna w grupie UTF

5. Dyskusja

6. Wnioski

7. Piśmiennictwo

8. Streszczenie

9. Summary

10. Spis rycin

11. Spis tabel

Określone odniesienia