Problemy rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym

32,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-16-3

  • Redaktor: 

    Józef Opara

Ilość

Katowice 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 321 str., oprawa miękka

Stwardnienie rozsiane (SR) jest schorzeniem o bardzo dużym znaczeniu społecznym. Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia, w najbardziej aktywnym i twórczym okresie życia, w tzw. wieku produkcyjnym i reprodukcyjnym. Ponieważ w przeważającej większości przypadków SR dotyczy kobiet, choroba ta powoduje poważne implikacje socjoekonomiczne i psychologiczne. Dochodzą problemy związane z prokreacją.


Rokowanie co do przebiegu w tej chorobie jest bardzo trudne. Związane to jest ze zmiennym przebiegiem choroby, różnorodnością postaci, rozległością i lokalizacją zmian patologicznych. Powoduje to, że rehabilitacja osób z SR jest zadaniem szczególnie trudnym. Na polskim rynku wydawniczym brak pozycji, która w sposób kompleksowy omawiałaby problemy rehabilitacji osób z SR. Dlatego postanowiliśmy wydać niniejszą monografię, która powinna być przydatna zarówno dla lekarzy neurologów, specjalistów rehabilitacji medycznej i lekarzy rodzinnych, jak fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologów, studentów i wielu innych interesujących się tymi zagadnieniami.

Stwardnienie rozsiane (SR) jest przewlekle postępującą chorobą układu nerwowego o nieznanej etiologii, w patogenezie której znaczącą rolę odgrywają czynniki zewnętrzne (środowiskowe), predyspozycja genetyczna oraz wynikające z niej złożone reakcje autoimmunologiczne. Wykładnikiem morfologicznym choroby jest uszkodzenie osłonki mielinowej aksonów oraz obecność plak demielinizacyjnych, co prowadzi do złożonych wieloogniskowych i wielofazowych objawów deficytów neurologicznych dotyczących zarówno funkcji poznawczych jak sfery ruchowej, funkcji pęcherza moczowego i jelit, sfery płciowej, mowy, połykania, wzroku, a także często występującego znacznego stopnia zmęczenia oraz ostrego i przewlekłego bólu.
Pierwsze objawy pojawiają się najczęściej między 20 a 40 rokiem życia, w najbardziej aktywnym i twórczym okresie życia. Ponieważ w przeważającej większości przypadków SR dotyczy kobiet (według różnych statystyk w proporcji 2:1, lub 1,7:1) w wieku produkcyjnym i reprodukcyjnym, choroba ta powoduje poważne implikacje socjo-ekonomiczne. Z powodu postępującego ograniczenia aktywności społecznej i trudności z wykonywaniem pracy zawodowej, osoby chore na SR wymagają wsparcia społecznego.

Wielu autorów zwraca uwagę, że rehabilitacja w SR jest zadaniem wyjątkowo trudnym. Związane to jest ze zmiennym rokowaniem, zależnym od przebiegu choroby, postaci, stopnia i lokalizacji zmian. U około 85% choroba charakteryzuje się przebiegiem nawracająco-zwalniającym i w ciągu 20-25 lat u 80-90% przechodzi w postać wtórnie postępującą. Natomiast u pozostałych 15% od początku choroby przebieg jest przewlekle postępujący z nakładającymi się rzutami (zaostrzeniami) lub bez. Ponieważ postacie postępujące prowadzą do narastania niepełnosprawności chorych, ważne jest wczesne podjęcie leczenia i rehabilitacji.. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym, m.in. diagnostykę, przebieg choroby, leczenie farmakologiczne, problemy związane ze spastycznością, ocenę funkcjonalną, zagadnienia integracji społecznej i jakości życia, problemy prokreacji w stwardnieniu rozsianym, rolę pielęgniarki, rolę aktywności fizycznej w zapobieganiu niepełnosprawności, terapię zajęciową, zastosowanie pól magnetycznych.

Dziękuję profesorowi Andrzejowi Małeckiemu - Prorektorowi Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach - za umożliwienie wydania tej monografii.
Prof. Józef Opara

Spis treści

Józef Opara: Słowo wstępne
Preface

Józef Opara: Co nowego w rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym?
What’s new in rehabilitation of MS?

Julita Kozlowska-Staniczek: Leczenie przyczynowe w stwardnieniu rozsianym
Causal treatment of MS

Julita Kozlowska-Staniczek: Leczenie objawowe stwardnienia rozsianego
Symptomatic treatment of MS

Józef Opara: Wpływ rehabilitacji na jakość życia w stwardnieniu rozsianym
Effect of rehabilitation on Quality of Life in Multiple Sclerosis

Svestkova Olga: ICF model and functioning of patients with MS and after TBI according to ICF core sets
Funkcjonowanie chorych na stwardnienie rozsiane i po urazie czaszkowo-mózgowym według modelu ICF

Jacek Zaborski: Zaburzenia napięcia mięśniowego w stwardnieniu rozsianym
Muscle tone disorders in Multiple Sclerosis

Józef Opara, Jiirg Kesselring, Waldemar Brola, Jarosław Szczygieł: Co aktualnie wiemy o zjawisku Uhthoffa?
What do we recently know about Uhthoff s phenomenon?

Józef Opara: Problemy prokreacji w SR
Problems of procreation in MS

Andrzej Prajsner: Dysfunkcje neurogenne dolnych dróg moczowych u chorych ze stwardnieniem rozsianym
Neurogenic dysfunctions of the lower urinary tract in patients suffering from Multiple Sclerosis

Waldemar Brola, Józef Opara: Zmęczenie w stwardnieniu rozsianym
Fatigue in MS

Józef Opara, Cezary Kucio, Jarosław Szczygieł: Aktywność fizyczna a niepełnosprawność w Stwardnieniu Rozsianym
Physical activity and disability in Multiple Sclerosis

Joanna Pniewska, Krystyna Jaracz, Anna Smclkowska, Barbara Grabowska-Fudala, Maria Wilkicwicz: Rola pielęgniarki w leczeniu stwardnienia rozsianego
Role of nurses in the treatment of Multiple Sclerosis

Jakub Taradaj, Agnieszka Smykla, Marcin Ozon, Agata Króli, Józef Opara: Możliwości wykorzystania pól magnetycznych w stwardnieniu rozsianym
Possibilities for the application of magnetic fields in Multiple Sclerosis

Określone odniesienia