Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

38,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-64036-03-3

 • Autor: 

  Stanisław Strzyżewski

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2013

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  311

 • Oprawa: 

  miękka

Ilość

Niniejszy podręcznik jest skróconą i zaktualizowaną wersją wydanej przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne pracy mojego autorstwa pt.: „Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej" (W-wa 1996). Proces przygotowania młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, o którym mowa w tytule podręcznika, dotyczy głównie okresu przedszkolnego i szkolnego aż do zdania matury. Celem tego procesu jest doskonalenie ciała i funkcji motorycznych wychowanka, z równoczesnym kształtowaniem u niego takiego systemu wiedzy, umiejętności, nawyków oraz postaw wobec kultury fizycznej, który w praktyce przejawiać się będzie w dążeniu i działaniu na rzecz utrzymania przez całe życie wysokiej sprawności i zdrowia. Gwałtowny rozwój współczesnej cywilizacji technicznej i urbanistycznej niesie z sobą obok wygody i przyjemności oraz zmniejszenia wysiłku fizycznego także przeobrażenia negatywne. Najgroźniejszym z nich obok hałasu, nerwowego trybu życia, braku przestrzeni, szkodliwego promieniowania itp. jest postępujące eliminowanie wysiłku fizycznego z życia jednostek ludzkich.

Spis treści

WSTĘP

CZĘŚĆ PIERWSZA
PODSTAWY SKUTECZNEGO KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
1. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
1.1. Cele kształcenia i wychowa fizycznego
1.1.1. Naczelny cel wychowania fizycznego
1.1.2. Cele etapowe
1.1.3. Cele operacyjne
2. ROLE ZASADY I STYLE KIEROWANIA PRACĄ UCZNIÓW
2.1. Role zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego
2.2. Zasady kształcenia i wychowania
2.2.1. Zasady doboru treści i organizacji kształcenia i wychowania
2.2.2. Zasady nauczania — uczenia się
2.3. Style kierowania pracą uczniów
3. PRAKSEOLOGICZNY MODEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

CZĘŚĆ DRUGA
OGNIWA PROCESU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
1. DIAGNOZA I PROGNOZA
2. PLANOWANIE
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Plan szkoły w zakresie kultury fizycznej
2.3. Roczny plan wychowania fizycznego dla klasy szkolnej
2.4. Osnowa — plan realizacji tematu (cyklu)
3. REALIZACJA (WYKONAWSTWO)
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Zadanie jako podstawowy mechanizm celowego zachowania się człowieka
3.2.1. Zadanie jako regulator stosunków człowieka z otoczeniem
3.2.2. Czynności pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego
3.2.3. Rodzaje czynności nauczycielskich
3.2.3.1. Czynności przygotowawcze
3.2.3.2. Czynności motywujące
3.2.3.3. Czynności informujące
3.2.3.4. Czynności kontrolne
3.2.3.5. Czynności naprowadzające
3.2.3.6. Czynności korekcyjne
3.2.3.7. Czynności zabezpieczające
3.2.4. Model interakcji nauczyciela z uczniami
3.3. Metody
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Systematyka metod wychowania fizycznego
3.3.2.1. Metody reproduktywne (odtwórcze)
3.3.2.2. Metodyproaktywne (usamodzielniające)
3.3.2.3. Metody kreatywne (twórcze)
3.3.3. Charakterystyka metod realizacji zadań w wychowaniu fizycznym
3.3.3.1. Metoda naśladowcza-ścisła
3.3.3.2. Metoda zadaniowa ścisła
3.3.3.3. Metoda programowanego uczenia się
3.3.3.4. Metoda zabawowa-naśładowcza i zabawowa-klasyczna
3.3.3.5. Metoda bezpośredniej celowości ruchu
3.3.3.6. Metoda programowanego usprawniania się
3.3.3.7. Metoda ruchowej ekspresji twórczej
3.3.3.8. Metoda problemowa
3.3.3.9. Uwagi o stosowaniu metod
3.3.4. Metody przekazywania i zdobywania wiadomości z zakresu kultury fizycznej
3.3.5. Metody wychowania
3.4. Formy organizacyjne oraz środki dydaktyczne
3.4.1. Formy podziału uczniów
3.4.1.1. Formy podziału uczniów
3.4.1.2. Formy porządkowe
3.4.1.3. Formy prowadzenia zajęć
3.4.2. Środki dydaktyczne

4. OCENA WYNIKÓW
SŁOWNICZEK POJĘĆ
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
WYKAZ RYCIN

Określone odniesienia