Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych

15,00 zł

Autor:  Marcin Hyski, Justyna Bednarzak

ISBN: 978-83-60841-82-2

Ilość

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1: Wybrane aspekty rozwoju hotelarstwa
1.1. Istota hotelarstwa 
1.2. Rys historyczny rozwoju światowego i polskiego hotelarstwa
1.3. Rodzaje i funkcje obiektów hotelarskich 
1.4. Rodzaje hoteli w Polsce
1.5. Produkt hotelu elementem jego oferty rynkowej 
Rozdział 2: Obiekty zabytkowe w ujęciu prawnym w literaturze 
2.1. Pojęcie i cechy zabytku 
2.2. Regulacje prawne adaptacji obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji 
2.3. Sukcesja funkcji obiektów zabytkowych 
Rozdział 3: Funkcje hotelarskie zabytkowych obiektów zamkowych w województwach dolnośląskim i podkarpackim
3.1. Województwa dolnośląskie i podkarpackie jako obszar objęty badaniami 
3.2. Charakterystyka zabytkowych obiektów hotelarskich w wybranych województwach 
3.3. Zabytkowe hotelarskie obiekty zamkowe w Dolnośląskiem 
3.3.1. Zamek Kliczków 
3.3.2. Zamek Paulinum 
3.3.3. Zamek Czocha 
3.3.4. Zamek Książ 
3.3.5. Zamek Krobielowice 
3.3.6. Zamek Wojnowice 
3.3.7. Zamek Chojnik 
3.3.8. Zamek Grodziec 
3.3.9. Zamek Oleśnica 
3.4. Hotelarskie wykorzystanie zabytkowych obiektów zamkowych w Podkarpackiem 
3.4.1. Zamek Lesko 
3.4.2. Zamek Przecław 
3.4.3. Zamek Krasiczyn
3.4.4. Zamek Baranów 
3.4.5. Zamek Dubiecko 
Zakończenie 
Bibliografia 

Określone odniesienia