Przewlekła niewydolność serca Podręcznik dla fizjoterapeutów

16,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-71-6

  • Redaktor: 

    Cezary Kucio

Ilość

Podręcznik ten adresowany jest przede wszystkim do fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii. Sądzę jednak, iż z uwagi na szerokie i dogłębne podejście do różnych problemów medycznych może wzbudzić zainteresowanie większej rzeszy, zwłaszcza: lekarzy rodzinnych, pielęgniarek, pedagogów zdrowia i psychologów. Jego celem jest rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej patofizjologii, diagnostyki i leczenia, w tym rehabilitacji PNS.

Mam nadzieje, że podręcznik ten będzie użyteczny nie tylko dla fizjoterapeutów zajmujących się rehabilitacją kardiologiczną ale również dla tych, którzy zajmują się pacjentami z chorobami układu oddechowego i dysfunkcjami narządu ruchu. Zdarza się bowiem często, że usprawniani pacjenci są w wieku podeszłym i chorują na liczne inne schorzenia. Natomiast jak wskazują dane epidemiologiczne wraz z wydłużeniem się życia rośnie ryzyko zachorowalności na przewlekłą niewydolność serca. Fakt ten sprawia, iż u pacjentów rehabilitowanych z powodów niekardiologicznych, mogą również występować kliniczne objawy PNS lub bezobjawowa dysfunkcja mięśnia sercowego. W takich przypadkach fizjoterapeuta jest zobligowany do zmodyfikowania prowadzonej rehabilitacji u tych chorych celem uniknięcia ewentualnych powikłań związanych z zaostrzeniem PNS. Cezary Kucio

Spis treści

PRZEDMOWA
1. Wiadomości ogóle Ewa Kucio, Cezary Kucio
1.1. Definicja
1.2. Epidemiologia
1.3. Postacie kliniczne i etiologia
1.4. Patofizjologia
1.4.1. Zmiany w aktywności układu adrenergicznego i cholincrgicznego
1.4.2. Zmiany aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron
1.4.3. Cytokiny prozapalne
1.4.4. Stres oksydacyjny
3.4.2. Zmiany w mięśniach szkieletowych w PNS (hipoteza mięśniowa)
2. Diagnostyka przewlekłej niewydolności serca Cezary Kucio
2.1. Obraz kliniczny
2.1.1. Objawy podmiotowe
2.1.2. Objawy przedmiotowe
2.2. Nieprawidłowości w badaniach dodatkowych
2.2.1. Badania laboratoryjne
2.2.2. Badanie elektrokardiograficzne
2.2.3. Badanie radiologiczne klatki piersiowej
2.2.4. Badanie echokardiograficzne
2.2.5. Rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, scyntygrafia serca
2.2.6. Koronarografia
2.2.7. Próba wysiłkowa połączona z badaniem spiroergometrycznym
2.2.8. Badania czynności płuc
2.2.9. Biopsja endomiokardialna
2.3. Rozpoznanie
2.4. Klasyfikacja PNS i ocena wydolności fizycznej
2.5. Rokowanie
3. Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca Cezary Kucio, Michał Kucio, Maciej Finik
3.1. Klasyfikacja zaleceń i danych naukowych
3.2. Postępowanie niefarmakologiczne
3.2.1. Samodzielna opieka
3.2.2. Trening fizyczny
3.2.3. Dieta i masa ciała
3.2.4. Używki
3.2.5. Aktywność seksualna
3.2.6. Ciąża, antykoncepcja i poród u pacjentki z PNS
3.2.7. Podróże
3.2.8. Infekcje i szczepienia
3.3. Leczenie farmakologiczne
3.3.1. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensyne (ACEI) 
3.3.2. p-adrcnolityki (antagoniści receptorów p-adrcncrgicznych; p-blokery) 
3.3.3. Antagoniści receptora aldosteronu
3.3.4. Antagoniści receptora angiotensyny (sartany, ARB)
3.3.5. Glikozydy nasercowe (digoksyna) 
3.3.6. Leki moczopędne (diuretyki) 
3.3.7. Inne leki
3.4. Metody inwazyjne w leczeniu PNS
3.4.1. Elektroterapia
3.4.2. Rewaskularyzacja
3.4.3. Mechaniczne wspomaganie czynności serca
3.4.4. Leczenie operacyjne PNS
4. Rehabilitacja chorych z PNS Cezary Kutio, Zbigniew Nowak, Anna Polak
4.1. Cel rehabilitacji i zespół prowadzący rehabilitacje
4.2. Wskazania
4.3. Kwalifikacja
4.4. Przeciwwskazania
4.5. Intensywność, czas i rodzaj e programów treningowych
4.5.1. Trening wytrzymałościowy
4.5.2. Trening oporowy
4.5.3. Ćwiczenia ogólnoustrojowe
4.5.4. Elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa (NMES) 
4.6. Podsumowanie
Indeks

Określone odniesienia