Rekreacyjna aktywność fizyczna

46,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-64036-39-2

 • Autor: 

  Jarosław Cholewa, Marcin Kunicki

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2014

 • Format: 

  165 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  206

 • Oprawa: 

  Miękka

Ilość

Utrzymanie organizmu w dobrym stanie zdrowia, tym samym w stanie gotowości do podejmowania dowolnej, dostosowanej do aktualnych potrzeb osobniczych form aktywności powinno być nadrzędnym elementem życia każdego człowieka. Wobec zmieniającego się w ostatnich latach charakteru wykonywanej pracy, aspekt fizyczny zostaje ograniczony a dominującą rolę przejmuje komponent umysłowy. Bezpośrednim skutkiem tego stanu jest znaczący deficyt ruchu i wzrastające czasami do niebezpiecznych granic napięcie nerwowe. Czynnikiem kompensującym oba te negatywne dla zdrowia człowieka elementy, są różnorodne formy ruchu, których dobór zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości każdego człowieka. Aktywność fizyczna jest kluczowym i integrującym składnikiem zdrowego stylu życia.
Zarówno fizyczne jak i psychiczne potrzeby człowieka pojawiają się lub zanikają w określonym środowisku społecznym. Uwarunkowania środowiskowe mogą stymulować bądź ograniczać zapotrzebowanie ludzi, związane z ich indywidualną aktywnością fizyczną. Zewnętrzne formy aktywnych zachowań są detenninowane pojawieniem się potrzeb i zainteresowań, rozbudzonych w wyniku kompleksowego oddziaływania środowiska społeczno-kulturowego. To właśnie rekreacja jest ważnym i integrującym składnikiem zdrowego stylu życia.
Rozwijająca się aktywność fizyczna w połączeniu z rekreacją jest nie tylko czynnikiem, ale również miernikiem poziomu oraz jakości życia każdego człowieka. Jest wynikiem jednoczesnego działania wielu uwarunkowań, które umiejscowione są w sferze społecznej, gospodarczej jak i psychologicznej społeczeństwa.
Przedstawiona praca jest zbiorem artykułów o różnym stopniu ogólności, których wspólnym mianownikiem jest aktywność fizyczna. Poszczególne doniesienia uporządkowano w trzy tematyczne części: Wybrane zagadnienia badawcze w rekreacji, Formy aktywności rekreacyjnej oraz Organizacyjne aspekty rekreacji. Prezentowana tematyka o bardzo różnorodnej treści jest potwierdzeniem złożoności zagadnień uczestnictwa w rekreacji jako zjawiska społecznego.

Spis treści

Wprowadzenie
Wybrane zagadnienia badawcze w rekreacji
WSPÓŁCZESNE TRENDY W REKREACJI
PŁYWANIA REKREACYJNE A POZIOM WYBRANYCH
ELEMENTÓW SPRAWNOŚCI KOORDYNACYJNEJ
KOSZT KALORYCZNY REKREACYJNEGO TRENINGU SIŁOWEGO W ODNIESIENIU DO PROZDROWOTNYCH ZALECEŃ
POZIOM TYGODNIOWEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ PRACOWNIC NIŻSZEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W PORÓWNANIU DO REKOMENDOWANEGO DLA ZDROWIA
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA WOLNOCZASOWA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA 
Formy aktywności rekreacyjnej
ODWAŻNIKI KULOWE W REKREACJI RUCHOWEJ I W SPORCIE.
CHARAKTERYSTYKA POLOWANIA ZBIOROWEGO JAKO JEDNEJ Z FORM MYŚLISTWA REKREACYJNEGO
ŁUCZNICTWO JAKO FORMA REKREACJI I AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ W CZASIE WOLNYM
KARATE JAKO AKTYWNOŚĆ RUCHOWA Z POGRANICZA SPORTU I REKREACJI
KAJAKARSTWO REKREACYJNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Organizacyjne aspekty rekreacji 
WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH DLA
REKREACJI I TURYSTYKI W GMINIE CZERNICHÓW
PARK ŚLĄSKI JAKO OBSZAR DESTYNACJI UPRAWIANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO
ZASADA ORGANIZACJI IMPREZY KAJAKOWEJ NA
PRZYKŁADZIE SPŁYWU KAJAKOWEGO RZEKĄ KŁODNICA
PROPAGOWANIE ZAJĘĆ RUCHOWYCH POPRZEZ WDROŻENIE AKTYWNOŚCI REKREACYJNO-TURYSTYCZNEJ DO PLANU PRACY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

Określone odniesienia