Przykłady ćwiczeń przygotowawczych do elementów polskich tańców narodowych dla studentów AWF Katowice

20,00 zł

autor: Kowalik B.
          Fredyk A.
          Barańska-Grabara L.
          Głowacka M.

wydawca:AWF Katowice

ISBN:83-87478-79-2

data wydania:Katowice 2005

wymiary:24 x 16,5 cm; 104 str.

Ilość

Przykłady ćwiczeń przygotowawczych do elementów polskich tańców narodowych dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach - Przedstawione tu autorskie ćwiczenia przygotowawcze mają charakter przykładowy, można je zastosować w podanej przez nas formie, bądź mogą służyć jako wskazówka i punkt wyjścia do tworzenia własnych ćwiczeń według określonych prawideł i zasad metodycznych.

Niniejsza publikacja stanowi dopełnienie pracy Kowalik i wsp. 2003 „UKŁADY LEKCYJNE POLSKICH TAŃCÓW NARODOWYCH DLA STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KATOWICACH", w której zamieszczone są opisy oraz informacje dotyczące muzycznych i ruchowych cech charakterystycznych polskich tańców narodowych. W metodyce tanecznej istotną rolę przypisuje się ćwiczeniom przygotowawczym i pomocniczym. Ćwiczenia przygotowawcze służą prawidłowemu technicznemu opanowaniu elementów, kroków, figur i układów tanecznych. Ćwiczenia pomocnicze pomagają w wydobyciu charakteru i oddaniu wyrazu tańca.

SPIS TREŚCI

I. POLONEZ.

1. Krok podstawowy.

2. Trzymania.

3. Figury

II. KRAKOWIAK

1. Cwał - krok krakowiaka.

2. Akcenty.

3. Trzymania.

4. Figury

III. KUJAWIAK

1. Odmiana kroku podstawowego.

2. Trzymania.

3. Akcenty.

4. Figury

IV. MAZUR.

1. Bieg mazurowy - krok podstawowy.

2. Trzymania.

3. Figury

V. OBEREK

1. Bieg oberkowy

2. Trzymania.

3. Akcenty.

4. Figury

MATERIAŁY MUZYCZNE.

Przykłady nutowe

Polonez

Krakowiak.

Kujawiak.

Mazur

Oberek.

Miejsce na własne notatki.

BIBLIOGRAFIA

Określone odniesienia