Śląskie tańce w formie intergracyjnej

8,00 zł

autor: Kowalik B.
           Majer A.

wydawca: AWF Katowice

ISBN: 83-87478-90-3

data wydania: Katowice 2006

wymiary: 17 x 24 cm; 40 str.

Ilość

Katowice 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 290 str., oprawa miękka

Niniejsza pozycja to zbiór szeregu metodyczno-praktycznych wskazań które powinny ułatwić nauczycielowi wychowania fizycznego realizację poszczególnych celów kształcenia i wychowania.

Wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia nauki omówiono ogólne i szczegółowe zasady postępowania nauczyciela mające na celu kształtowanie motoryczności, , nauczanie technik i taktyk sportowych, wyposażenie w zasób wiedzy oraz usamodzielnianie uczniów. Przedstawiono również wskazania do pracy z dziećmi w różnym wieku, wynikające z cech ich rozwoju psychofizycznego.

Wiele miejsca w niniejszej pozycji zajmują szczegółowe informacje dotyczące planowania procesu wychowania fizycznego, budowy lekcji, jej organizacji i prowadzenia, doboru zadań, możliwości stosowania znanych metod i form organizacyjnych.

Opracowując poszczególne rozdziały tego skryptu korzystano z bogatego dorobku praktyków i teoretyków wf. Uznano że podporządkowując się nowym trendom występującym w metodyce wychowania fizycznego nie można stracić z pola widzenia funkcjonujących i sprawdzonych w praktyce zasad i sposobów postępowania dydaktyczno-wychowawczego.

Określone odniesienia