Taniec rytm muzyka w nauce i praktyce

53,00 zł

autor: Fredyk A.
          Ewelina Smol

wydawca: AWF Katowice

ISBN: 978-83-64036-36-1

data wydania: 2014

oprawa:miękka

Ilość

Głównym celem niniejszej monografii jest wymiana poglądów naukowych i prezentacja wiedzy płynącej z badań na temat tańca, muzyki i innych dyscyplin, które są z nimi nierozerwalnie związane. Umieszczone są w niej doniesienia naukowe dotyczące wpływu technik tanecznych na możliwości motoryczne i fizjologiczne tancerzy. Prace dotyczą także zebranej wiedzy teoretycznej opisującej zjawisko tańca i muzyki we współczesnym świecie.

Taniec, który towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów, we współczesnym świecie spełnia bardzo różnorodne funkcje. Taniec rozumiany jako źródło emocji, przeżyć estetycznych, duchowych i intelektualnych, stanowi istotny element sztuki, kultury masowej i rozrywki a także działań psychoterapeutycznych. Jako artystyczna forma komunikacji międzyludzkiej, taniec pełni ważne funkcje społeczne, patriotyczne, narodowościowe i obrzędowe, zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i różnorodnych społeczności ludzkich. Z punktu widzenia nauk biologiczno-medycznych taniec jest formą aktywności mchowej, która oddziałuje na sferę biologiczną człowieka i stąd wynika jego rola w sporcie, w rekreacji, w działaniach prozdrowotnych i terapeutycznych. To wielokontekstowe znaczenie tańca dla człowieka znajduje również odzwierciedlenie w ogromnej różnorodności opracowań, wśród których znajdują się rozważania teatrologów i muzykologów, filozofów, socjologów, etnografów, specjalistów z zakresu kultury fizycznej oraz nauk medycznych i biologicznych. […]

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

1. Elżbieta Kamińska, Ewelina Smol, Artur Fredyk, Tomasz Kamiński
Budowa Somatyczna 6 I 7 Letnich Uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej Im. L. Różyckiego W Bytomiu

2. Artur Fredyk, Elżbieta Kamińska, Ewelina Smol
Stabilność Posturalna Uczniów Klasy I Wczesnoszkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej W Bytomiu

3. Ewelina Smol, Artur Fredyk, Elżbieta Kamińska
Ocena Wybranych Wskaźników Rozwoju Fizycznego 6 I 7 - Letnich Uczniów Klasy Wczesnoszkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej W Bytomiu

4. Marta Miick
Trening Tancerza - Fizyczny, Czy Również Mentalny? Perspektywa Filozoficzna

5. Anna Bąk, Agnieszka Zając
Proces Motywowania Tancerzy W Kontekście Teorii Samodeterminacji

6. Magdalena Dyba, Bożena Kowalik, Luiza Barańska-Grabara, Artur Fredyk
Taniec Współczesny I Stres

7. Ewa Miler - Drożdż
Elementy Fizyki W Tańcu

8. Anna Pyda-Grajpcl
Relacje Między Kobietą I Mężczyzną Na Podstawie Tradycyjnych Tańców Polskich

9. Radosław Nosal, Luiza Barańska-Grabara, Bożena Kowalik, Artur Frcdyk
Kultura Hip - Hop W Polsce

10. Jolanta Bujak-Lcchowicz, Luiza Barańska-Grabara
„W Tańcu [Ruchu] Można Sobie Pozwolić Na Luksus Bycia Sobą”. Paulo Coelho. Formy Wokalne, Taneczne, Teatralne I Wesołe Na Zajęciach Z Emisji Głosu

11. Lidia Kuba, Angelika Torbus
Kierunki Przemian Oraz Integracja Fitnessu I Tańca We Współczesnych Rekreacyjnych Programach Treningowych

12. Agnieszka Narcwska
Wpływ Metody I Osobowości George’a Balanchine’a Na Układ Motoryczny I Psychosomatyczny Jego Tancerzy

13. Aleksandra Kleinrok
Do Tańca I Do... Sportu. Kinetografia Jako Uniwersalny System Zapisu Ruchu

14. Hanna Raszewska
Warszawska Pracownia Kinetograficzna. Historia, Osiągnięcia I Plany

Określone odniesienia