Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki

38,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-26-6

  • Redaktor: 

    Mynarski Władysław

Ilość

Katowice 2008, wyd. 1,  wymiary 170 x 240, objętość 359 str., oprawa miękka

Problemy poruszane w monografii , przy szerokim ich spektrum, łączy naczelna idea, którą w założeniach autorów było ukazanie znaczenia rekreacyjnej aktywności ruchowej w życiu dzisiejszego człowieka  oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród współczesnych i przyszłych pokoleń.

Monografia składa się z trzech rozdziałów.  Pierwszy rozdział  obejmuje tematykę pod wspólnym tytułem :  Tendencje i uwarunkowania rozwoju współczesnej rekreacji i turystyki. Drugi  omawia charakterystykę wybranych form rekreacji i turystyki a w trzecim zawarto materiały dot.  wybranych zagadnień badawczych w rekreacji i turystyce.

Spis treści

1. Tendencje i uwarunkowania rozwoju współczesnej rekreacji i turystyki Tendencies andfactors of development ofcontemporary recreation and tourism
1.1. Władysław Mynarski Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej. Factors and trends m the development ofphysical recreation
1.2. Irena Jędrzejczyk, Władysław Mynarski Trendy rozwojowe w światowej i krajowej turystyce Trends in world and polish tourism
1.3. Władysław Mynarski Aktywny styl życia koniecznością! wyzwaniem dla współczesnych pokoleń Active life style as a necessity andchallengefor today's generation
1.4. Teresa Socha Zdrowotne aspekty rekreacji ruchowej kobiet Health aspects of recreation activities practiced by women
1.5. Krzysztof Sas-Nowosielski Społeczne uwarunkowania podejmowania aktywności fizycznej . The social determinats of undertaking ofphysical activity
1.6. Wacław Sonelski Wychowanie przez przygodę Education Throitgh Adventure
1.7. Władysław Mynarski, Piotr Yeltze Ekstremalne formy aktywności ruchowej - aspekty terminologiczne, motywy podejmowania i klasyfikacje Extreme forms ofphysical activity — terminology, parlicipa-tion motives, and classifications

2. Charakterystyka wybranych form rekreacji i turystyki Characteristic ofthe someforms ofrecreaiion and tourism
2.1. Janusz Szopa Rekreacja ruchowa poprzez jogę Movement recreation through yoga physical exercises
2.2. Andrzej Hadzik, Joanna Kantyka Turystyka uzdrowiskowa jako forma turystyki zdrowotnej SPA tourism as a form ofhealth tourism
2.3. Marzena Lamparska-Stobiecka Geoturyslyka w tradycyjnych regionach górniczych Geoturism on postindustrial areas and m monitmental mines
2.4. Grzegorz Mikrut, Grzegorz Sobota Maratony rowerowe MTB jako forma sportu i aktywnej turystyki MTB bikc marathons as a form of sport and active tourism
2.5. Władysław Mynarski, Michał Rozpara, Krzysztof Czapla Trening zdrowotny jako wysublimowana forma rekreacji ruchowej Health-oriented leisure activities (training) as a sublimeform ofphysical recreation

3. Wybrane zagadnienia badawcze w rekreacji i turystyce Chosen research problems of recreation and tourism
3.1. Władysław Mynarski, Bożena Królikowska, Michał Rozpara Estymacja wydolności aerobowcj studentów na podstawie wyników pomiaru wytrzymałości krążeniowo-oddechowej The estamination of l hę students' physical function on (hę grounds ofapendular run at the increasing pace
3.2. Michał Rozpara, Władysław Mynarski, Krzysztof Czapla Szacowanie kosztu energetycznego aktywności fizycznej napodstawie badań kwestionariuszem IPAQ Estimadon ofthe energy cost ofphysical activity using the International Physical Actlvity Questionnaire (IPAQ)
3.3. Artur Magicra Budowa somatyczna, sprawność i wydolność fizyczna oraz sposoby ich pomiarów u wspinaczy skalnych Anthropometry, fitness, anaerobic and aerobic power ofrock climbers
3.4. Wiesław Garbaciak, Władysław Mynarski, Krzysztof Czapla, Michał Rozpara Wydolność tlenowa studentów o zróżnicowanej aktywności fizycznej Physical efficiency iii students nvolved in differcnt levels of physical activity
3.5. Zbigniew Borek, Michał Rozpara, Władysław Mynarski Zdrowotne aspekty stylu życia młodzieży studiującej w Politechnice Opolskiej Health aspects of lifestyle of students at Opole University of Technology
3.6. Jakub Bączek Wybrane patologie w procesie wychowania do aktywności fizycznej na przykładzie młodych sportowców Selecfed palhologies in the process of physical recreation editcation based on the ezample ofyoung alhlefes

Określone odniesienia