Trening fizyczny w wybranych chorobach narządów wewnętrznych

56,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-63-1

  • Redaktor: 

    Cezary Kucio,ZBigniew Nowak

Ilość

Kraków 2011,  wyd. 1, format 170 x 240, objętość 284 str., oprawa miękka

Zwiększenie aktywności fizycznej jest nieodłącznym elementem wszystkich oficjalnych zaleceń dotyczących niefarmakologicznego leczenia chorób układu krążenia, oddechowego i zaburzeń metabolicznych takich jak; otyłość, cukrzyca i zespół metaboliczny. Wykazano wielokrotnie, że regularne aerobowe wysiłki fizyczne zmniejszają znacznie ryzyko wystąpienia tych chorób u osób predysponowanych. Ponadto zaniechanie jednoczesnej terapii niefarmakologicznej, w tym treningu fizycznego, jest częstą przyczyną małej skuteczności lub nawet zupełnej nieskuteczności leczenia farmakologicznego. Z kolei wśród chorych i nie tylko panuje przekonanie, że wysiłek fizyczny podnosi ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa nadmiernie pracę mięśnia sercowego i dlatego może być niebezpieczny. Natomiast, co należy podkreślić, nie ma takiego lekarstwa, które jednocześnie zwiększa wydolność krążenia, obniża ciśnienie tętnicze krwi, zapobiega zawałom serca, udarom mózgu, otyłości, cukrzycy typu 2, kamicy pęcherzyka żółciowego i niektórym nowotworom, a takich działań można się spodziewać po zwiększonej aktywności fizycznej.

Jednakże jak w przypadku każdego leku przed rozpoczęciem stosowania treningu fizycznego należy ustalić sposób jego dawkowania oraz czas trwania terapii. Poznać wskazania, przeciwwskazania i działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie leczenia.

Podręcznik ten adresowany jest do studentów fizjoterapii i ma na celu rozszerzenie i uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z leczenia treningiem fizycznym osób z chorobami narządów wewnętrznych takich jak: choroba wieńcowa, przewlekła niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, przewlekła obturacyjna choroba płuc, otyłość, cukrzyca i zespół metaboliczny. Ponadto zapoznaje czytelnika z fizjologią wysiłku fizycznego, sposobami mierzenia aktywności ruchowej pacjenta oraz ryzykiem powikłań związanych z aktywnością ruchową osób pozornie zdrowych. Mamy nadzieję, że podręcznik ten będzie wyjątkowo użyteczny dla osób pragnących w przyszłości zająć się rehabilitacją pacjentów z chorobami układu krążenia, oddechowego lub zaburzeń metabolicznych. Cezary Kucio, Zbigniew Nowak

Spis treści

Przedmowa
Aleksandra Żebrowska - Fizjologiczne podstawy treningu fizycznego
Michał Plewa - Metody pomiaru aktywności fizycznej
Zbigniew Nowak - Choroba niedokrwienna serca
Cezary K udo, Ewa Kucio - Przewlekła niewydolność serca
Cezary Kucio, Michał Kucio, Dominika Narloch - Nadciśnienie
tętnicze
Aleksandra Żebrowska, Michał Plewa - Cukrzyca
Michał Plewa - Otyłość
Małgorzata Engelman - Zespół metaboliczny
Grażyna Osiadło - Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Zbigniew Nowak - Niekorzystny wpływ treningu fizycznego na stan zdrowia

Określone odniesienia