Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa

15,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-66-2

  • Autor: 

    Andrzej Hadzik

Ilość

Katowice 2011,  wyd. 1, format 170 x 240, objętość 203 str., oprawa miękka

.. .autor poruszył interesujące problemy z zakresu turystyki uzdrowiskowej ... opierając się na bogatej literaturze przedmiotu. Zaproponowana pozycja z pewnością będzie stanowić cenny wkład do procesu dydaktyki__

Z recenzji dr hab. Jolanty Staszewskiej, prof. nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej w Katowicach

...Recenzowany podręcznik adresowałbym do szerszego kręgu odbiorców niż to jest zaznaczone przez autora we wstępie. W szczególności zaliczyłbym do nich, obok studentów kierunku turystyka i rekreacja oraz gospodarka turystyczna, także studentów kierunków zarządzanie turystyką oraz zdrowie publiczne. Reasumując, przedstawiona do recenzji praca stanowi wartościowe studium z zakresu turystyki i rekreacji uzdrowiskowej. Wzbogaca dostępną na naszym rynku wydawniczym literaturę przedmiotu...

Z recenzji dr hab. Janusza Klisińskiego, prof. nadzwyczajnego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej

....Praca ma walory poznawcze i edukacyjne, co jest godne podkreślenia, jako, że jest brak na rynku dobrych monografii dotyczących zarządzania w turystyce i rekreacji, a jeszcze większy brak dobrego podręcznika dotyczącego tego problemu....

Z recenzji dr hab. Leszka Korzeniowskiego, I prof. nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie 

Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ORAZ HISTORYCZNO-PRAWNE PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI UZDROWISKOWEJ
1.1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką i rekreacją
1.2. Historia turystyki i rekreacji uzdrowiskowej
1.3. Podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk w Polsce
ROZDZIAŁ 2. UZDROWISKA JAKO MIEJSCA REALIZACJI TURYSTYKI I REKREACJI
2.1. Znaczenie uzdrowisk dla turystki i rekreacji
2.2. Statutowe miejscowości uzdrowiskowe w Polsce
2.3. Sposoby kierowania gości na pobyty uzdrowiskowe w Polsce
ROZDZIAŁ 3. ZDROWOTNE ZAGADNIENIA TURYSTYKI I REKREACJI UZDROWISKOWEJ
3.1. Zdrowie jako dobrostan osiągany podczas podróży turystycznych
3.2. Pobyty zdrowotne jako podstawa turystyki i rekreacji w uzdrowiskach
3.3. Efekty zdrowotne i specyfika treningu rekreacyjnego w miejscowościach uzdrowiskowych
ROZDZIAŁ 4. WYBRANE SPOŁECZNO - EKONOMICZNE ASPEKTY TURYSTYKI I REKREACJI W KURORTACH
4.1. Dobra i usługi prozdrowotne jako podstawa podaży w uzdrowiskach
4.2. Turyści i kuracjusze jako główni przedstawiciele popytu uzdrowiskowego
4.3. Finansowanie pobytów w kurortach
4.4. Wybrane zagadnienia zarządzania w uzdrowiskach
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

Określone odniesienia