Turystyka wychowanie fizyczne i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

57,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-64036-11-8

  • Autor: 

    Piotr Halemba, Ryszard Harmański

Ilość

Katowice 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 411 str., oprawa miękka

W dzisiejszym świecie pełne, właściwe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, to ogromne wyzwanie dla rządów poszczególnych państw. Weryfikacja, tworzenie systemów prawnych wyrównujących szansę ludzi nie w pełni sprawnych na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, to długotrwały i niełatwy proces. W Polsce początkiem korzystnych zmian w tym zakresie był rok 1989. Powstało wówczas wiele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Kolejnym wielkim krokiem na tym obszarze było przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku. Obowiązujący w krajach UE system prawny, dotyczy bowiem od tego momentu także niepełnosprawnych w Polsce. Rozporządzania i dyrektywy wydane przez Radę Unii Europejskiej wraz z Komitetem UE, obligują władze naszego kraju do ich respektowania i wprowadzania w życie.

Obecne czasy to próba likwidacji różnego rodzaju barier, pozwalająca na coraz pełniejsze uczestnictwo niepełnosprawnych w wielu dziedzinach życia. Turystyka jest bez wątpienia płaszczyzną pozwalającą cieszyć się zdrowiem, poprawą stanu fizycznego i psychicznego, a aktywny w niej udział osób niepełnosprawnych wspomaga odzyskiwanie wiary w siebie, w swoje możliwości. Korzystne zmiany dotykają szkolnictwa, w tym również wychowania fizycznego specjalnego oraz szeroko rozumianej rehabilitacji.

Praca niniejsza ma na celu porównanie norm i założeń teoretycznych dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w turystyce oraz rehabilitacji w zestawieniu z rzeczywistością. Analiza uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych jest kluczem do uzyskania odpowiedzi na pytanie jak osoba

niepełnosprawna  może  zacząć  dbać  o  swoje  dobre  samopoczucie i rozwój osobowości między innymi poprzez turystykę.

Spis treści

ROZDZIAŁ I. POJĘCIA I ZAGADNIENIA Z ZAKRESU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. EWOLUCJA KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ROZDZIAŁ II. PODSTAWY PRAWNE REHABILITACJI, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ROZDZIAŁ III. RYS HISTORYCZNY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
ROZDZIAŁ IV. PEDAGOGIKA SPECJALNA, WYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNE
ROZDZIAŁ V. WYBRANE ZAGADNIENIA Z HISTORII ROZWOJU REHABILITACJI
ROZDZIAŁ VI. REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ROZDZIAŁ VII. WYBRANE METODY USPRAWNIANIA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ROZDZIAŁ VIII. HISTORYCZNE ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI
ROZDZIAŁ IX. TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Określone odniesienia