WSPÓŁCZESNE PROBLEMY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO CZĘŚĆ 2

15,00 zł

autor: Krzysztof Skalik
           Polechoński J.

wydawca: AWF Katowice

ISBN:

data wydania: 2016

wymiary :B5

oprawa: miękka

Ilość

Monografia jest kontynuacją pierwszej części opracowania zbiorowego pod tym samym tytułem i stanowi platformę wymiany poglądów praktyków, teoretyków i badaczy współczesnego szkolnego wychowania fizycznego. Praca składa się trzech części podzielonych na rozdziały .

Pierwsza z nich obejmuje aspekty związane z aktywnością fizyczną zdrowiem dzieci oraz młodzieży w szkole i poza szkoła. Przedstawiono w niej badania ukazujące rolę rodziców a aktywności fizycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z których wynika, że należy podejmować ciągle działania poprawiające poziom aktywności fizycznej wśród dzieci. Powinny być one projektowane z uwzględnieniem całych rodzin. Jest to nieodzowne gdyż zachowanie dzieci są w głównej mierze kształtowane przez wzory otrzymywane zarówno w szkole, jak i domu rodzinnym. W tej części opracowania poruszono również problematykę aktywności fizycznej podczas stosunkowo nowej, ale dynamicznie rozwijającej się formy

Spis treści

Wprowadzenie

I. problematyka aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą

1.1 Rola rodziców w aktywności fizycznej dzieci 6-7 letnich z wielkopolski.

1.2 Pojęcie ,, zdrowie” w świadomości śląskich gimnazjalistów

1.3 Wydatek energetyczny i intensywność wysiłku fizycznego podczas gry w rzeczywistego i wirtualnego tenisa stołowego uczniów gimnazjum na tle rekomendacji prozdrowotnych

1.4 Aktywność fizyczna i wybrane aspekty wiedzy o zdrowym stylu życia gimnazjalistów województwa śląskiego ze szkół sportowych bez profilu sportowego.

1.5 Aktywność fizyczna uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia a zalecenia WHO

II. Relacja szkolnego wychowania fizycznego.

2.1. Program i warunki realizacji wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego

2.2. Komunikacja nauczyciel – uczeń w procesie wychowania fizycznego: Analiza problemy w

Świetle współczesnych badan naukowych.

2.3. Edukacja zdrowotna wyzwaniem dla twórczego nauczyciela wychowania fizycznego .

III. Praktyczne aspekty jakości kształcenia w wychowaniu fizycznym.

3.1. Nauczyciele i studenci o praktyce wdrożeniowej

- wyniki ewolucji nowatorskiego programu.

3.2. Efekty dydaktyczno – wychowawcze lekcji wychowania fizycznego prowadzonych przez studentów AWF w Katowicach.

Załącznik 1 – Kwestionariusz diagnostyki lekcji wychowania fizycznego ( uczeń )

Spis treści

Wprowadzenie

I. problematyka aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkole i poza szkołą

1.1 Rola rodziców w aktywności fizycznej dzieci 6-7 letnich z wielkopolski.

1.2 Pojęcie ,, zdrowie” w świadomości śląskich gimnazjalistów

1.3 Wydatek energetyczny i intensywność wysiłku fizycznego podczas gry w rzeczywistego i wirtualnego tenisa stołowego uczniów gimnazjum na tle rekomendacji prozdrowotnych

1.4 Aktywność fizyczna i wybrane aspekty wiedzy o zdrowym stylu życia gimnazjalistów województwa śląskiego ze szkół sportowych bez profilu sportowego.

1.5 Aktywność fizyczna uczniów wybranych szkół ponadgimnazjalnych Wrocławia a zalecenia WHO

II. Relacja szkolnego wychowania fizycznego.

2.1. Program i warunki realizacji wychowania fizycznego w szkołach województwa śląskiego

2.2. Komunikacja nauczyciel – uczeń w procesie wychowania fizycznego: Analiza problemy w

Świetle współczesnych badan naukowych.

2.3. Edukacja zdrowotna wyzwaniem dla twórczego nauczyciela wychowania fizycznego .

III. Praktyczne aspekty jakości kształcenia w wychowaniu fizycznym.

3.1. Nauczyciele i studenci o praktyce wdrożeniowej

- wyniki ewolucji nowatorskiego programu.

3.2. Efekty dydaktyczno – wychowawcze lekcji wychowania fizycznego prowadzonych przez studentów AWF w Katowicach.

Załącznik 1 – Kwestionariusz diagnostyki lekcji wychowania fizycznego ( uczeń )

Określone odniesienia