Współczesne tendencje w zarządzaniu kulturą fizyczną i turystyką

25,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-58-7

  • Redaktor: 

    Joanna Kantyka

Ilość

Katowice 2010, wyd. 1, Format 170 x 240, objętość 236 str., oprawa miękka

Celem publikacji jest analiza i ocena współczesnych koncepcji zarządzania kulturą fizyczną i turystyką oraz wskazanie pszyszłościowych kierunków badawczych w tym obszarze.

Pierwszą część opracowania poświęcono charakterystyce współczesnych metod i technik zarządzania stosowanych przez organizacje tu ty styczne w aspekcie: produktu, personelu, finansów. Wskazano na tematykę zrównoważonego rozwoju na rynku turystyki masowej, znaczenia kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji, postaw i zachowań turystów, metod finansowania turystyki przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządzania produktem opieki zdrowotnej na przykładzie usług turystyki uzdrowiskowej.

W drugiej części publikacji skoncentrowano się na analizie i ocenie zarządzania organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi uwzględniającymi szerokie spektrum osób niepełnosprawnych. Część ta obejmuje zagadnienia dotyczące sponsoringu sportowego, efektywności zarządzania, źródeł finansowania sportu i rekreacji oraz charakterystyki organizacji sportowo -rekreacyjnych typu non-profit.

Spis treści

Wstęp
Brygida Grzeganek-Więcek - Kształtowanie ofert na masowym rynku turystycznym w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Piotr Halemba, Marcin Iwan - Planowanie działań strategicznych przygotowujących obiekty Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego do obsługi niepełnosprawnego turysty
Kazimierz Mrozowicz - Potencjał ludzki w świetle badań empirycznych organizacji turystycznych
Adam R. Szromek - Kwestie sporne w modelu ewolucji obszaru turystycznego S. C. Ploga oraz ich znaczenie w turystyce uzdrowiskowej.
Janusz Feczko - Agroturystyka - Małopolska 2010. Aspekty ekonomiczne i zarządcze
Agnieszka Pasternak, Joanna Kantyka - Finansowanie kultury fizycznej i turystyki jako zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
Wojciech Chudy - Analiza tempa rozwoju obiektów bazy hotelowej w Polsce w latach 1995-2008
Michał Żeniła - Analiza preferencji turystów Republiki Czeskiej w zakresie uprawiania wybranych form turystyki
Andrzej Hadzik - Wybrane elementy zarządzania produktem opieki zdrowotnej. Przykład usług leczniczych w uzdrowiskach
Piotr Halcmba, Michał Kucharski - Wykorzystanie sponsoringu sportowego w sektorze na przykładzie działalności biur podróży i hoteli
Joanna Kantyka, Bartosz Kiłijański, Agnieszka Pasternak - Nowoczesne źródła finansowania inwestycji z zakresu sportu i rekreacji w jednostkach samorządu terytorialnego
Piotr Halemba, Ryszard Harmaciński - Efektywność zarządzania w wybranych organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie sportu i rekreacji
Piotr Halemba, Damian Lis - Zarządzanie organizacjami typu non- profit w warunkach kryzysu gospodarczego na przykładzie Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

Określone odniesienia