Wybrane aspekty zarządzania w kulturze fizycznej i turystyce

28,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-42-6

  • Redaktor: 

    Piotr Halemba

Ilość

Katowice 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 277 str., oprawa miękka

Poniższe opracowanie jest kontynuacją problematyki zawartej w monografii "Współczesne problemy zarządzania sportem i turystyką" powstałej w ramach badań prowadzonych w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Zarządzania Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku 2008. Od ubiegłego roku wiele się zmieniło, zarówno w kwestiach zarządzania poszczególnymi sektorami kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sportu w kontekście przygotowań do Euro 2012, jak i wewnątrz struktury Uczelni, gdzie wydzielono nowy zupełnie odrębny Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką. Problematyka sprawnego zarządzania jest z roku na rok coraz bardziej doceniana w skali kraju, zarówno w  sensie badawczo-dydaktycznym na poziomie akademickim, jak i pod względem praktycznego zastosowania i wykorzystania tych osiągnięć dla celów pragmatycznych w codziennym życiu. W porównaniu z poprzednią publikacją opracowanie zostało wzbogacone o niezwykle istotną i ważną tematykę zarządzania w kontekście szeroko pojętej ochrony zdrowia, fizjoterapii i organizacji aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1
WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W SPORCIE
Zarządzanie wartościami w sporcie
Wpływ dopingu w profesjonalnym sporcie na kształtowanie wizerunku sportowca na przykładzie zawodników AWF Katowice
Problemy zarządzania stowarzyszeniem sportowym na przykładzie Stowarzyszenia TKKF-Omega w Częstochowie
Dostępność do obiektów rekreacyjno-sportowych i aktywność fizyczna osób zamieszkujących w środowisku miejskim i wiejskim
Rozdział 2
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE
Funkcjonowanie organizacji turystycznych w warunkach niepewnego otoczenia
Uwarunkowania rozwoju ekoturystyki na obszarach wiejskich w Polsce
Ruch turystyczny w województwie śląskim w roku 2008. Wizerunek i możliwości promocji województwa śląskiego
Rozdział 3
ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA, FIZJOTERAPII I SPORCIE OSÓB NIEPELNOSPRA WNYCH
Trendy i możliwości rozwoju usług SP A i wellness w wybranych hotelach w Polsce i na świecie
Analiza bazy turystycznej dla osób niepełnosprawnych, jej wykorzystanie oraz determinanty uczestnictwa w turystyce
System ubezpieczeń jako czynnik rozwoju turystyki zdrowotnej uzdrowisk
Rozdział 4
UNIWERSALNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I MOŻLIWOŚĆ ICH ZASTOSOWANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ I TURYSTYCE
Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu na przykładzie AWF Katowice
System zarządzania bazą lokalową w sferze usług na przykładzie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Zarządzanie strukturami organizacyjnymi Wodnego Ochorniczego
Pogotowia Ratunkowego na przykładzie województwa śląskiego
E-PR - internet w służbie public relations: zarządzanie, e-szkolenie oraz komunikacji zewnętrznej - wewnętrznej

Określone odniesienia