Wstęp do antropologii

12,00 zł
  • ISBN: 

    83-87478-22-9

  • Autor: 

    Jan Szopa

Ilość

Wstęp do antropologii

Oddaję w ręce Czytelników skrypt (a więc skrót - nie podręcznik) obejmujący główne zagadnienia antropologii niezbędne studentom Akademii Wychowania Fizycznego. Ze względu na to przeznaczenie pominięto w nim lub potraktowano marginalnie część zagadnień należących, co prawda, do klasycznej antropologii, nie mających jednak większego znaczenia dla osób zajmujących się wyłącznie człowiekiem żywym jako istotą biologiczną i społeczną. Biorąc pod uwagę specyfikę odbiorcy, kompetencje i zainteresowania naukowe Autora, nie będzie niespodzianką, iż w skrypcie krzyżują się (a raczej uzupełniają) zagadnienia należące zarówno do antropologii jak i antropomotoryki: wszak człowiek jest niepodzielny, i tradycyjne oddzielanie jego rozwoju somatycznego i funkcjonalnego wynikało raczej z wąskiej specjalizacji i historycznych podziałów. Autor wyraża nadzieję, iż studenci zdobywający dzięki niniejszemu opracowaniu podstawowe wiadomości o czynnikach rozwoju człowieka będą wystarczająco przygotowani do dalszych studiów, a równocześnie - w miarę swych zainteresowań - do pogłębiania tych dziedzin, które ich szczególnie zainteresują. Jesy to więc „program minimum" - wystarczający na pewno do zdania egzaminu i przyswojenia podstaw przedmiotu, wymagający jednak uzupełnień w trakcie wykładów i ćwiczeń: sądzimy że tak właśnie być powinno.

Wartość każdego podręcznika weryfikuje praktyka. Autor oczekuje więc na wszelkie uwagi (szczególnie krytyczne), których wykorzystanie może podnieść wartość kolejnej edycji. 

Od Autora.

Rozdział I - Antropologia w systemie nauk biologicznych.

1.1. Nieco historii

1.2. Stanowisko człowieka w przyrodzie

Rozdział II - Przebieg rozwoju ontogenetycznego człowieka

II. 1. Informacje wstępne, kanalizacja i periodyzacja rozwoju.

II.2. Charakterystyka okresów rozwojowych.

Rozdział III - Uwarunkowania rozwoju somatycznego i funkcjonalnego człowieka

III. 1. Czynniki genetyczne.

III. 1.1. Informacje wstępne.

111.2. Typy dziedziczenia

111.2.1. Dziedziczenie proste pojedynczego czynnika

111.2.2. Allele wielokrotne.

111.2.3. Dziedziczenie wielogenowe.

111.2.4. Analiza wariancji fenotypowej - odziedziczalność

111.3. Uwarunkowania środowiskowe - trend sekularny

111.3.1. Uwagi ogólne

111.3.2. Czynniki biogeograficzne.

111.3.3. Czynniki społeczno-kulturowe.

111.3.4. Trend sekularny

Rozdział IV - Mechanizmy ewolucji.

IV.1 Genetyczne podłoże procesów ewolucyjnych - elementy genetyki populacji IV.2. Mechanizmy ewolucji.

IV.2.1. Pojęcie gatunku.

IV.2.2. Czynniki ewolucji.

IV.3.Dobór naturalny.

IV.3.1. Dobór stabilizujący.

IV.3.2. Dobór skierowany (kierunkujący)

IV.3.3. Dobór rozrywający.

IV.3.4. Dobór apostatyczny

IV.3.5. Dobór płciowy

IV.4. Polimorfizm gatunków

IV.5. Specjacja.

IV.6. Dobór naturalny i sprzężenia zwrotne - tempo ewolucji

IV.7. Antropogeneza

Rozdział V - Zróżnicowanie człowieka współczesnego.

Rozdział VI - Antropologia a kultura fizyczna. 

Określone odniesienia