Wybrane aspekty zdrowia rodziców osób z niepełnosprawnością ruchową

10,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-64036-53-8

 • Autor: 

  Andrzej Myśliwiec

Ilość

 • 1. Wstęp 
  2. Problematyka badawcza 
  3. Materiał i metody badań 
  4. Wyniki 
  5. Dyskusja 
  6. Wnioski 
  7. Streszczenie 
  8. Summary 
  9. Aneks 
  l0. Bibliografia

Określone odniesienia