Wybrane elementy turystyki kajakowej

20,00 zł
  • ISBN: 

    83-87478-71-7

  • Autor: 

    Jarosław Cholewa 

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Wybrane elementy turystyki kajakowej

Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu turystyką kajakową poniższa pozycja adresowana jest do osób, które chcą samodzielnie organizować mniejsze lub większe imprezy kajakowe, niezależnie od tego czy będzie to sobotnio-niedzielny spływ dla grupki przyjaciół, czy dwutygodniowa impreza ogólnopolska z ambitnym programem - Przeznaczona jest również dla osób, które są na początku drogi zgłębiania wiedzy związanej z kajakarstwem - Adresowana jest także dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego uczestniczących w zajęciach z kajakarstwa turystycznego oraz dla słuchaczy kursów instruktora rekreacji ruchowej specjalność kajakarstwo realizowanych na AWF w Katowicach.
W kolejnych rozdziałach opisano podstawowe umiejętności techniczne, zasady organizacji spływu kajakowego, jednakże najwięcej uwagi poświęcono zasadą bezpieczeństwa - Dodatkowo dołączono słownik terminów niezbędnych w kajakarstwie - Pominięto tematy związane ze szczegółową charakterystyką dostępnego sprzętu kajakowego, opisem szlaków wodnych, gdyż problematyka ta wymaga odrębnego opracowania.
Przy pisaniu pracy wykorzystano dostępne pozycje literatury oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte w wieloletniej organizacji spływów i zajęć dydaktycznych z kajakarstwa dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Skorzystano z materiałów dostępnych na stronie internetowej www.kajak.org.pl, szczególnie z opracowań Piotra Darkowskiego, Adama Kaczyńskiego, Jacka Starzyńskiego.

Wstęp
I. Kajakarstwo jako forma rekreacji i turystyki
II. Pływajmy bezpiecznie
1. Elementarne zasady bezpieczeństwa
2. Sygnały wzywania pomocy
3. Akcja ratunkowa
4. Znaki wodne
III. Podstawowe zagadnienia metodyki kajakarstwa
1. Umiejętności techniczne
2. Manewrowanie kajakiem
3. Pokonywanie przeszkód
4. Progi wodne
5. Kajakarstwo jako jeden ze środków szkolnego wychowania fizycznego
6. Wycieczki kajakowe a spływy
IV. Organizacja spływu kajakowego
1. Planowanie
2. Przeprowadzenie spływu
3. Zakończenie imprezy
V. Słowniczek terminów kajakowych 
Literatura

Określone odniesienia