Zarządzanie w wybranych obszarach sportu turystyki i rekreacji

15,00 zł
  • ISBN: 

    978-83-60841-75-4

  • Redaktor: 

    Piotr Halemba

Ilość

Opracowanie składa się z 14 odrębnych artykułów skupionych wokół wykorzystania nowoczesnych zasad zarządzania, nowych technologii oraz ogromnej roli sprawnego, efektywnego zarządzania w wybranych obszarach sportu, turystyki i rekreacji. Całość nabiera szczególnego znaczenia w kontekście nowej Ustawy o Sporcie, nowelizacji Ustawy o Usługach Turystycznych oraz zbliżającego się Euro 2012.

Spis treści

Wstęp
Sponsoring sportowy w obliczu kryzysu finansowego
Badanie trendów na giełdzie w kontekście zysku i ryzyka cen akcji klubu piłkarskiego
Zastosowanie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Skarbu Państwa w przypadku Sportowych Spółek Akcyjnych
Zarządzanie organizacjami pozarządowymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w Polsce
Systemy informatyczne w zarządzaniu nowoczesnym klubem sportowym
Rola marketingu sportowego w kreowaniu wizerunku sportowca poprzez media
Wiedza jako generator efektywności działania organizacji sportowych
Tendencje rozwoju turystyki w świecie i w Polsce w latach 2000-2010 
Teoria motywacji uczenia się ról społecznych na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego
Organizacja procesu tworzenia oferty turystycznej na wybranych przykładach
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przemysłem turystycznym
Wybrane zagadnienia ubezpieczeń w sporcie i rekreacji dla osób z niepełnosprawnością
Promocja zdrowia poprzez aktywność fizyczną i wykorzystanie bazy rekreacyjno-sportowej w środowisku miejskim i wiejskim województwa świętokrzyskiego
Zarządzenie ryzykiem prawnym przez organizatora zajęć rekreacji ruchowej na przykładzie zajęć zhathajogi

Określone odniesienia