Przygotowanie taktyczne we współczesnej piłce nożnej

55,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-60837-99-3

 • Autor: 

  Witkowski Z, Piechniczek A, Żmuda W.

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2016

 • Format: 

  170 x 240 mm

 • Liczba stron: 

  373

 • Oprawa: 

  Miękka

Ilość

Podręcznik przeznaczony jest dla trenerów, szczególnie szkolących młodzież. Ma charakter metodyczny, przedstawia uniwersalny program przygotowania taktycznego z akcentem na nauczanie i doskonalenie taktyki gry. Uwzględniono w nim współczesne tendencje rozwojowe piłki nożnej na bazie analizy gry najlepszych zespołów MŚ, ME i LM.

Przygotowanie taktyczne należy rozpatrywać w dwóch aspektach: jako proces nauczania, w którym ważne jest operatywne myślenie, szybkość reakcji i spostrzegawczość itp. oraz doskonalenie umiejętności rozwiązań sytuacji, powstających w grze. Poprzez pogłębianie analizy zachowań taktycznych zawodnika zwiększa się efektywność nauczania taktyki gry.

W przygotowaniu taktycznym zespołu ważne jest, tworzenie modelu gry w oparciu o nagromadzone wiadomości, dotyczące mocnych i słabych stron piłkarzy własnego zespołu i przeciwnika oraz oczekiwanych warunków gry.

Stała rywalizacja między tymi, którzy powinni strzelać bramki i tymi, których zadaniem jest im w tym skutecznie przeszkadzać jest istotą zasad gry w piłkę nożną. Tylko przy uwzględnieniu aktualnych możliwości naszych zawodników możemy podejmować prawidłowe decyzje odnośnie prowadzenia gry.

Wykreowanie pewnych wzorców w organizacji i skuteczności gry w ataku i w obronie pozwala odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany zachodzą na najwyższym międzynarodowym poziomie, jaki jest ich wpływ na dobór metod, form i środków treningowych, których skutecznym sprawdzianem są najpierw mecze kontrolne, potem towarzyskie, a wreszcie mistrzowskie

System gry nie jest gwarancją sukcesów, o tym decydują wysokiej klasy zawodnicy, ale jest punktem wyjścia w wyborze strategii i wizji budowy zespołu i jego efektywnej gry. Ważna jest szybkość przechodzenia z obrony do ataku i odwrotnie.

O skuteczności każdego systemu decydują przede wszystkim wysokie umiejętności techniczne. Wybór optymalnego planu gry zależy bowiem od możliwości, predyspozycji i formy własnego zespołu, jak również formy i sposobu gry przeciwnika.

Podręcznik prezentuje tendencje rozwojowe współczesnego futbolu, systematykę podziału taktyki w piłce nożnej oraz przedstawia rozwiązania metodyczne, które są środkiem umożliwiającym przygotowanie zawodników do gry. W rozwiązaniach metodycznych przedstawiono środki treningowe stosowane w nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry (formy ścisłe, fragmentów gry i gier zadaniowych).

Dokładnie opisano zadania w przygotowaniu taktycznym zawodników na poszczególnych etapach szkolenia od 4 roku życia do piłki seniorskiej. Przedstawiono katalog ponad 200 ćwiczeń techniczno- taktycznych oraz zbiór konspektów do nauczania taktyki. Przy doborze ćwiczeń kierowano się podstawową zasadą, iż „Z gry uczymy się co należy nauczać i trenować”.

Wychowanie wybitnych piłkarzy to dla każdego trenera wielkie wyzwanie. Z tym wiąże się problem selekcji i skuteczności pracy treningowej, szczególnie indywidualnej. Każdy trening, każdy mecz jest sprawdzianem postępów zawodników, warunkującym dobór optymalnych środków treningowych. Uzasadniono zadania szkoleniowe i wychowawcze każdego trenera na wszystkich szczeblach szkolenia.

Przekonanie zawodników szczególnie młodych do sensu i celowości pracy to już połowa sukcesu i efekt zdolności pedagogicznych i autorytetu trenera. Warunkiem powodzenia jest atmosfera, dotarcie do mentalności zawodników. Dobre stosunki interpersonalne to ważny czynnik pracy szkoleniowej.

Istotny jest problem motywacji, musi być ona pozytywna, trzeba ją umieć wyzwolić u piłkarzy. Jeżeli złość to tylko sportowa, nie na przeciwniku, ważna jest samokontrola. Trzeba umieć uczyć się na własnych błędach.

Z teorii i praktyki treningowej, a także analizy współczesnej piłki nożnej wynika, iż wysokie osiągnięcia sportowe piłkarzy zależą przede wszystkim od wykorzystania rezerw poprawy poziomu techniczno-taktycznego, przygotowania motorycznego i psychicznego.

Spis treści

Wstęp
1. Współczesne tendencje rozwojowe taktyki gry
2. Taktyka gry: definicja, podział, znaczenie
2.1. Taktyka atakowania 2.2. Taktyka bronienia
2.3. 3. Etapy szkolenia taktycznego
3.1. Etap gier i zabaw ruchowych– rozwijania zainteresowania piłką nożną (4-6 lat)
3.2. Etap przygotowania wstępnego (7-10 lat)
3.3. Etap nauczania podstawowego (11-12 lat)
3.4. Etap nauczania i doskonalenia umiejętności (13-15 lat)
3.5. Etap trenowania (16-18 lat)
3.6. Etap maksymalnych możliwości sportowych (od 19 roku życia do zakończenia kariery sportowej)
3.6.1. Okres rozwijania maksymalnych możliwości (19-21 lat)
3.6.2. Okres utrzymania maksymalnych możliwości (od 22 lat do zakończenia kariery sportowej)
4. Metodyka nauczania i doskonalenia taktyki gry – przykłady praktycznych rozwiązań
5. Organizacja i zasady gry ofensywnej
5.1. Odpowiedni wybór formy gry zespołowej (atak pozycyjny, atak szybki)
5.2. Umiejętność gry 1 na 1 w ataku
5.3. Skuteczność podań oraz przyjęć piłki
5.4. Dążenie do przewagi liczebnej w różnych sektorach boiska
5.5. Aktywna gra bez piłki
5.6. Umiejętność współdziałania zawodników w układach dwójkowych, trójkowych
5.7. Umiejętność utrzymywania się przy piłce
5.8. Gra skrzydłami
5.9. Stosowanie arytmii gry
5.10. Szybkość działania
5.11. Umiejętność gry głową
5.12. Umiejętność wypracowania sytuacji bramkowych
5.13. Umiejętność wykorzystania sytuacji bramkowych
5.14. Wszechstronność gry w ataku
6. Organizacja i zasady gry defensywnej
6.1. Zasady gry defensywnej
6.1.1. Skuteczna gra 1:1 w obronie
6.1.2. Konieczność wzajemnej komunikacji (informowania się)
6.1.3. Odpowiedni sposób krycia środkowych obrońców
6.1.4. Skuteczność walki o środek boiska
6.1.5. Tworzenie przewagi liczebnej w grze obronnej
6.1.6. Wszechstronność w grze obronnej
6.2. Działania indywidualne w organizacji gry w obronie
6.3. Działania grupowe i zespołowe w organizacji gry w obronie
6.3.1. Ustawianie się zawodników w obronie
6.3.2. Skracanie i zawężanie pola gry
6.3.3. Asekuracja i przekazywanie krycia
6.3.4. Sposób krycia przeciwników w obronie
6.3.5. Tworzenie równowagi i przewagi liczebnej w obronie
6.3.6. Gra pressingiem
6.3.7. Podwajanie i potrajanie
6.3.8. Gra na spalonego
6.3.9. Warianty gry obronnej
7. Współpraca bramkarza z formacją defensywną zespołu – przykłady ćwiczeń praktycznych
8. Systemy gry w piłce nożnej
8.1.Geneza powstania systemu 1-4-2-3-1
8.2. Ewolucja systemów gry
9. Współczesne systemy gry i ich warianty (1-4-4-2, 1-4-3-3, 1-4-2-3-1, 1-4-1-4-1)
10. Zadania i obowiązki zawodników w atakowaniu i w bronieniu we współczesnych systemach gry
11. Obserwacja i analiza gry przeciwnika
12. Plan taktyczny gry drużyny na mecz mistrzowski i rozgrzewka przedmeczowa – uwagi praktyczne
13. Zadania trenera w pracy szkoleniowej
14. Przygotowanie teoretyczne, psychiczne, intelektualizacja szkolenia, kształtowanie kreatywności zawodników
14.1. Przygotowanie teoretyczne
14.2. Przygotowanie psychiczne
14.3. Intelektualizacja szkolenia kształtowanie kreatywności zawodników – przykłady ćwiczeń praktycznych
15. Polska myśl szkoleniowa
16. Budowa zespołu na przykładzie seniorskiej reprezentacji Polski, klubowej drużyny ekstraklasy, młodzieżowej reprezentacji Polski
16.1. Budowa zespołu na przykładzie reprezentacji Polski – zdobywcy III miejsca na Mistrzostwach Świata 1982
16.2. Budowa zespołu na przykładzie klubowej drużyny Śląska Wrocław – zdobywcy Mistrzostwa (1977) i PucharuPolski (1976) 16.3. Budowa zespołu na przykładzie reprezentacji Polski kobiet do lat 17 – zdobywcy Mistrzostwa Europy 2013
17. Nauczanie i doskonalenie stałych fragmentów gry w ataku i w obronie – przykłady praktycznych rozwiązań
18. Indywidualny trening techniczno-taktyczny napastników, ofensywnych pomocników oraz obrońców – przykłady ćwiczeń praktycznych
19. Przykładowe konspekty zajęć w nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry w ataku i w obronie
19.1. Przykładowy konspekt gier pomocniczych w nauczaniu taktyki ataku i obrony
19.2. Przykładowy konspekt nauczania ataku pozycyjnego
19.3. Przykładowy konspekt kompleksowego nauczania ataku szybkiego
19.4. Przykładowy konspekt nauczania gry w systemie 1-4-4-2 w atakowaniu
19.5. Przykładowy konspekt nauczania podstawowych wariantów gry skrzydłami
19.6. Przykładowy konspekt nauczania obrony strefowej
19.7. Przykładowy konspekt nauczania skracania pola gry w systemie 1-4-4-2 w linii
19.8. Przykładowy konspekt nauczania gry w systemie 1-3-5-2
19.9. Przykładowy konspekt nauczania stałych fragmentów gry
19.10. Przykładowy konspekt nauczania gry 1 na 1 w ataku
19.11. Przykładowy konspekt nauczania taktyki atakowania w bocznych sektorach boiska
19.12. Przykładowy konspekt nauczania pressingu
20. Zestawy ćwiczeń metodycznych w nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry w ataku i w obronie
20.1. Ćwiczenia w formie ścisłej
20.2. Ćwiczenia w formie fragmentów gry
20.3. Gry taktyczne zadaniowe w nauczaniu i doskonaleniu taktyki gry w ataku i w obronie
20.4. Małe gry i gry pomocnicze
20.5. Zestaw ćwiczeń w różnych formach do nauczania i doskonalenia obrony strefowej w ustawieniu 1-4-4-2 (bez libero)

Określone odniesienia