Współczesna piłka siatkowa

55,00 zł
 • ISBN: 

  978-83-64036-91-0

 • Autor: 

  Grzegorz Grządziel, Dorota Szade, Barbara Nowak

 • Wydanie: 

  1

 • Rok wydania: 

  2019

 • Format: 

  165 x 235

 • Liczba stron: 

  237

 • Oprawa: 

  miękka

Ilość

Podręcznik ten kierowany jest głównie do studentów uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli oraz instruktorów siatkówki. W ostatnim czasie nastąpiły dość istotne zmiany w siatkówce w wielu jej obszarach, pojawiło się sporo publikacji dotyczącej siatkówki. Powstała Akademia Polskiej Siatkówki, gdzie prezentowane są najnowsze opracowania, które mogą pomóc w szkoleniu siatkarzy na różnych poziomach. W uczelniach zmieniono programy nauczania tej dyscypliny. Mimo, iż ukazało się już kilka ciekawych pozycji z zakresu siatkówki to jednak każda z nich różni się treścią, sposobem ujęcia problematyki nauczania oraz doskonalenia techniki i taktyki gry. Niniejsza książka w swojej treści zawiera aktualne tendencje szkoleniowe uzupełnione o najnowsze opracowania w zakresie techniki gry, a także informacje o siatkarkach i siatkarzach występujących na igrzyskach olimpijskich. W książce również zaprezentowano w formie skrótowej dorobek oraz system szkolenia w siatkarskich ośrodkach szkolnych. Każdy podręcznik siatkówki wnosi nowe cenne wartości do procesu szkolenia. Dobre materiały szkoleniowe oparte o najnowsze osiągnięcia praktyków i teoretyków mogą w znaczący sposób wpłynąć na jakość i efektywność szkolenia młodych siatkarzy. W niniejszej pracy wykorzystaliśmy dorobek współczesnych autorów, ponadto uzupełniliśmy treści w oparciu o własne doświadczenia i przemyślenia. W pracy zamieszczono 11 rozdziałów. Pierwszy dotyczy historii siatkówki i jest on uzupełniony o siatkówkę plażową. Dość szczegółowo omawia osiągnięcia polskiej i światowej siatkówki. Następny rozdział to charakterystyka piłki siatkowej głównie w oparciu o igrzyska olimpijskie, dający obraz zachodzących zmian. W rozdziale klasyfikacja piłki siatkowej zaprezentowano najnowsze tendencje podziału techniki gry, opracowano nową klasyfikację w oparciu o materiały FIVB. W rozdziale 7 zaprezentowano technikę gry wraz z lekcjami dotyczącymi nauki i doskonalenia tych elementów. Rozdział 8 zawiera zestaw ćwiczeń doskonalących podane elementy techniczne. Większość z nich stanowi dorobek z konferencji organizowanych w AWF Katowice.
Wreszcie w rozdziale 9 opisano taktykę gry w piłkę siatkową, co stanowi cenne źródło wiedzy zwłaszcza dla studentów, trenerów i instruktorów piłki siatkowej. Ostanie rozdziały opisują siatkówkę plażową, minisiatkówkę, Parkvolley, orliki, Wallyball oraz Snowvolley. Przyszyły czytelnik będzie, więc mógł zapoznać się z nowymi odmianami siatkówki.

Spis treści:

Wprowadzenie 5
1. Historia piłki siatkowej autor Krzysztof Mecner 7
2. Charakterystyka i tendencje rozwojowe w piłce siatkowej 29
2.1. Tendencje w wieku, wysokość ciała i skuteczności gry siatkarzy i siatkarek halowych na igrzyskach olimpijskich (uzupełnione przez f. Bodysa) 31
2.2. Piłka siatkowa plażowa na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku i w Rio de Janeiro w 2016 roku 38
3. Siatkarskie Ośrodki Szkolne w polskim systemie szkolenia 45
3.1. Zasady funkcjonowania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 46
4. Kryteria doboru młodzieży do piłki siatkowej 59
4.1. Podstawowe założenia i system doboru i selekcji 62
4.2. Zakres badań prowadzonych podczas naboru do SOS 64
4.3. Opis testów stosowanych podczas naboru 65
4.4. Próby umiejętności ruchowych jako kryterium doboru do piłki siatkowej 67
5. Metody, formy, zasady nauczania i doskonalenia elementów technicznych oraz taktyki w piłce siatkowej 79
6. Klasyfikacja elementów techniki gry w piłkę siatkową 83
7. Technika gry w piłkę siatkową 93
7.1. Postawy siatkarskie i sposoby przemieszczania się po boisku 93
7.2 Technika podania piłki sposobem górnym oburącz 97
7.3.Technika podania piłki sposobem dolnym oburącz 100
7.4. Technika podania piłki sposobem dolnym jednorącz w obronie 102
7.5. Technika wykonania zagrywek 109
7.6. Technika wykonania zbicia piłki 116
7.7. Technika wykonania zastawiania 123
8. Zestaw ćwiczeń do nauczania i doskonalenia elementów techniki gry 133
9. Taktyka gry w piłkę siatkową 163
9.1. Taktyka indywidualna 163
9.2. Taktyka zespołowa 171
10. Odmiany piłki siatkowej 193
10.1. Piłka siatkowa plażowa 193
10.2. Minisiatkówka 203
10.3. Parkyolley 219
10.4. Orlik Volleymania 221
10.5. Wallyball 221
10.6. Snowvolley 222
11. Piśmiennictwo 223
Aneks 227

Określone odniesienia