Zarządzanie turystyką i sportem wobec wyzwań XXI wieku – wybrane zagadnienia

10,00 zł

Data wydania: 2020

Wydawca: AWF Katowice

ISBN 978-83-66308-27-5

Redakcja naukowa

Joanna Kantyka, Wojciech Chudy,

Agnieszka Górka-Chowaniec

Ilość

Określone odniesienia